Yassıhöyük 2

Yassıhöyük 2, Denizli il merkezinin güneydoğusunda, Acıpayam İlçesi'nin 8 km. kuzeyinde, Yassıhöyük Beldesi'nin hemen kuzey kenarında yer alan bir höyüktür. Acıpayam Ovası'nın batı kesiminde yer alan höyük iki tepeden oluşmaktadır. Doğudaki tepe daha büyüktür ve ova tabanından 14 metre yükseklikte olup 350 x 200 metre boyutlarındadır. Batıdaki tepe daha küçük ve basıktır. Boyutları 190 x 150 metre olup yüksekliği 5 metredir.[2]

Arkeolojik Höyük
Adı: Yassıhöyük 2
il: Denizli
İlçe: Acıpayam
Köy: Yassıhöyük
Türü: Höyük
Tahribat: Tarım, yapılaşma, diğer (yoğun)[1]
Tescil durumu: Tescilli[1]
Tescil No ve derece: 1311 / 1
Tescil tarihi: 09.05.1990
Araştırma yöntemi: Kazı

KazılarDüzenle

Höyük ilk olarak James Mellaart tarafından saptanmıştır. tahribatın sürmekte olması nedeniyle 1997 yılında Refik Duru başkanlığında bir kurtarma kazısı yapılmıştır. Bu kazı çalışmalarında höyükteki tabakalanmanın belgelenmesi ve Acıpayam bölgesinin Batı Anadolu tarihöncesi çağlardaki konumunu belirlemeyi amaçlamıştır. Mellaart höyüğü bir Erken Tunç Çağı I. ve II. evre yerleşmesi olarak tanımlamaktadır. Mellaart höyüğü bir Erken Tunç Çağı I. ve II. evre yerleşmesi olarak tanımlamaktadır.[2]

TabakalanmaDüzenle

Mellaart höyüğü bir Erken Tunç Çağı I. ve II. evre yerleşmesi olarak tanımlamaktadır. Kazı sonuçları ise höyükte MÖ 3. binyıl başlarından MÖ 1. binyıl ortalarına kadar yerleşildiğini ortaya koymaktadır.[2]

BuluntularDüzenle

Doğu tepesinde, 2,75 metre derine inen açmada Erken Tunç Çağı'na tarihlenen dört yapı katı ortaya çıkarılmıştır. En üstteki yapı katı savunma duvarı olabilecek bir duvarın parçalarıyla temsil edilmektedir. Bu yapı katlarında siyaha yakın gri renk hamurlu ve yüzey rengi bu olan çanak çömlek parçaları ele geçmiştir. Bunların bazılarında soluk beyaz çizgi bezemeler vardır. Yaygın olan formlar dışa kıvrık dudaklı tabaklardır. Bunların yanında gaga ağızlı testilerden de örnekler bulunmuştur.[2]

İlginç buluntulardan biri, yuvarlak başlı dirsek çıkıntılı mermerden iki disk biçimli yassı idoldür. Kazı başkanı Refik Duru bu buluntuları Erken Tunç Çağı III. evreye tarihlemektedir.[2]

Değerlendirme ve tarihlendirmeDüzenle

Kazı başkanı Refik Duru, yapı katlarının tümünü Erken Tunç Çağı II. evreye tarihlendirmektedir. Çanak çömlek buluntuları Beycesultan XVII. – XII. tabakalar çanak çömleğine benzetilmektedir. Dolayısıyla Refik Duru'ya göre Acıpayam bölgesi, İç Anadolu Bölgesi'nden çok Batı Anadolu Bölgesi ve Kiklad Adaları'na yakın görünmektedir.[2]

Tahribat durumuDüzenle

Büyük tepeden toprak çekilmesi ile 80 x 50 ve 60 x 40 metrelik iki alanda höyükte önemli tahribat yaratılmıştır.[2]

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle