İdol, bir kült nesnesi olarak kullanılmak üzere taş, pişmiş toprak, kemik ve ahşap gibi malzemeden yapılan stilize heykelciklerdir.

Kiklad Adaları'ndan mermer bir idol, MÖ 2500, Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi