Yapı (anlam ayrımı)

Yapı kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

  • Yapı, toplumda organize olmuş ilişkiler bütünüdür.
  • Yapı, bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür.
  • Yapı, ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
  • Matematikte yapı, tanımlandığı kümeye anlamlılık kazandıran nesneler.
  • Yapı,insanların her türlü ihtiyaçlarını karşılayan mimarlık ve mühendislik eseri, bina, baraj, havaalanı, altyapı, çevre düzenlemeleri, peyzaj mimarlığı...gibi fiziksel yapılara örnektir. diğer bir deyişle yapı, insan yapımı fiziksel yapılar, doğal ve kültürel düzenlemeler denebilir
  • Yapı (dergi)