DNA yanlış eşleşme tamiri

(Yanlış eşleşme tamiri sayfasından yönlendirildi)

DNA Yanlış Eşleşme Tamiri, (DNA Mismatch Repair), DNA tamir mekanizmalarından birisidir.

DNA polimeraz, replikasyon sırasında Prova okuması (proofreading) yeteneğine sahiptir. DNA yanlış eşleşme tamiri, hata okuma sonrası bile kalan yanlış eşleşmeleri tamir eden mekanizmadır.

Replikasyondan çok kısa bir süre sonra DNA zincirinin GATC sekanslarındaki tüm adeninler metillenir (dam metilaz). Geçici bir süre metillenmemiş olan yeni sentezlenmiş zincir MER enzim kompleksi tarafından tanınır ve bağlanma gerçekleşir (mut H GATC sekansını tanır). mut S-mut L protein kompleksi yanlış eşleşmenin olduğu bölgeye bağlanır. mut H, yeni DNA zincirinde yanlış eşleşmeyi içine alacak şekilde tek zincir kesişi yapar (endonükleaz aktivite). DNA helikaz kesilen parçayı uzaklaştırır. Tüm ökaryotik hücreler MER için yapısal ve fonksiyonel olarak benzer proteinlere sahiptirler. MER sistemindeki proteinleri kodlayan genlerde olan mutasyonlar ile herediter non-polipozis kolon kanseri (HNPCC) arasında ilişki bulunmuştur.