Prova okuması

Prova okuması matbaacılık ve yayıncılıkta, dizilmiş bir metnin, kâğıt üzerine basılı prova kopyası yani prova üzerinde dizgi hatalarını saptayıp düzeltmektir. Kısaca ve yaygın olarak düzelti (tashih) olarak adlandırılır.

Biyolojide prova okumasıDüzenle

Prova okuması terimi (İng. Proofreading) DNA ikileşmesi sırasındaki hata kontrol süreci için de kullanılır. Bakterilerde, DNA polimeraz I, II ve III prova okuması yapma yeteneğine sahiptir, 3'->5' eksonükleaz aktivitesini kullanarak. Ökaryotlarda ise sadece DNA uzatması ile ilişkili polimerazlar (γ, δ ve ε) prova okuma yeteneğine sahiptir.