Yankee go home! ya da Yankees go home! yabancı bir ülkede Amerikan varlığına yönelik tepkiyi vurgulamak üzere kullanılan politik bir slogandır. Yankee sözcüğünün kökeni bilinmemekle birlikte bu sözcük Kuzey Amerikalı anlamında kullanılmaktadır.

İsveç'in Stockholm kentinde yapılan bir gösteride Yankee go home! pankartı

Yankee go home! II. Dünya Savaşı sonrası yıllarda, özellikle de 1968 olayları döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin başka ülkelere yönelik askeri müdahalelerine yönelik protesto gösterilerinde yaygınlaşmış bir slogandır. Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist bir devlet olduğunu savunan emperyalizm ve sömürgecilik karşıtları kadar, birçok ülkede sol eğilimli politik gruplar da eylemlerinde bu slogana yer vermiştir. Bu slogan Türkiye'de de özellikle 1968 kuşağı olarak bilinen kuşağın kullandığı en yaygın sloganlardan birdir. Günümüzde bu slogan solcu olmayan gruplar tarafından da kullanılmaktadır.

Ayrıca bakınız değiştir