Yakub bin Killis

Fâtımîler döneminde Mısırlı vezir (930-991)

Ebü’l-Ferec Yakup bin Yusuf bin Killis, genel olarak bin Killis olarak bilinir (Arapçaيعقوب ابن كلس, İbraniceיעקוב אבן כיליס‎; 930, Bağdat - 991), İhşîdîlerin yüksek rütbeli memurluğunu yaptıktan sonra 979'dan öldüğü 991 yılına kadar vezirlik yaptığı Fâtımîler hizmetine girdi.

Yakub bin Killis, 930'da Bağdat'ta Yahudi bir ailede doğdu. Ailesi Suriye'ye taşındıktan sonra 943'te Mısır'a geldi ve naip Kafur'un hizmetine girdi. Kısa süre sonra, mesken ve mülk yöneticisi olarak Mısır devletinin maliyesini kontrol etti. 967'de Müslüman olmasına rağmen Kafur'un haleflerinin gözünden düştü ve hapse atıldı. Ancak özgürlüğünü satın almayı başardı ve kendini Fâtımî Halifesi Muiz'in hizmetine gireceği İfrikiye'ye gitti.

969'da Fâtımîlerin Mısır'ı fethinden sonra bin Killis Mısır'a döndü ve devlet maliyesini düzenleyebileceği ekonomiden sorumlu oldu. 979'da Cevher as-Siqilli'nin görevden alınmasından sonra bin Killis, 991'deki ölümüne kadar elinde tuttuğu vezirlik görevine Azîz tarafından atandı. Kültür ve bilim hamisi oldu.

KaynakçaDeğiştir

Özel
Genel
Yeni makam Fâtımî Devleti Veziri
979-991
Sonra gelen
Ali bin Ömer el-Addas