Yahudi ayin sistemi

Yahudilikte günde üç vakit dua etme mecburiyeti vardır. Bunlar sabah (şahrit), öğlen (minha) ve akşam (arvit) dualarıdır. Hafta arası ve hafta sonları için okunan bu dualar sidur adı verilen yaklaşık 500 sayfalık bir dua kitabında bulunur. Kitabın yarısı yaklaşık 300 sayfa olmak üzere sabah, öğlen ve akşam üç defada okunur. Geri kalan 200 sayfa ise cumartesi günleri okunur.

Bayramlar için düzenlenmiş sidurlara mahzor adı verilir. Bahzorlar da sidurlar gibi tertip edilmiş olup bayramlarla ilgili bölümleri içerir. Bu sebeple Yahudi dinî tören kitapları:

  1. Hafta içi ve cumartesi
  2. Şaloş Regalim
  3. Yom Kipur
  4. Roşaşana
  5. Dört Oruç Günü

olmak üzere beş tanedir. Bunlara ilaveten Zebur'un bulunduğu Teilim ve Tevrat'ın bölümlerini içeren Peraşa Kitabı ile sayı 7 olarak ifade edilebilir. En son olarak Purim gününde okunan ve deri rulo şeklindeki Megillat Ester ile bu sayı 8 olur. Her bayramda sinagogda hazan o bayramın kitabından okurken cemaat de elindeki kitaptan takip eder. Dualar İbranice, Aramice, Ladino ve Türkçe dillerinde gerçekleşmekte olup ağırlıklı dil İbranicedir.