Yaban hayatı koruma

Yaban hayatı koruma, türlerin soyunun tükenmesini önlemek için yabani türlerin ve habitatlarının korunması uygulamasıdır.[1]

Tabiatı Koruma Alanları, bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri bulunduran ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat alanlarıdır. Yaban Hayatı Koruma Sahaları, yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlanmasını amaçlamaktadırlar. Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ise, av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın da yapılabildiği sahalardır.[2]

Yaban hayatı yönetiminin temeli, doğal sürecin korunmasıdır. Koruma, yaban hayatı unsurlarından avlanan ve avlanmayan bütün türler için gereklidir. Bunun için, bütün türler göz önüne alınarak, ekosistem ve genetik çeşitliliğin korunması amacı gözetilir. Yaban hayatı yönetiminde; ulusal veya yöresel ölçekte tehdit veya tehlike altında olan nadir ve endemik türlerin veya kültürel ve ekonomik değeri olan türlerin yaşadıkları alanların korunması ve geliştirilmesini sağlamak esastır.[3][4]

Yaban hayatı koruma alanında, hükûmet dışı organizasyonlar arasında en önde gelenlerden biri olan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature veya kısaca WWF) 1961 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. WWF, dünya çapında desteklediği 2000 koruma projesi ve 4000'e yakın çalışanıyla dünyanın en büyük çevre kuruluşu konumundadır. Projelerini 100'ü aşkın ülkede, iklim değişikliği, ormanlar, tatlısular, denizler, türler ve sürdürülebilirlik ana başlıkları altında gerçekleştirmektedir.[5]

İlgili Beyanname ve sözleşmeler değiştir

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ "What is CITES?". CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dn Flora. 10 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mayıs 2019. 
  2. ^ "Yaban Hayatı Daire Başkanlığı". T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. 2018. 20 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Haziran 2019. 
  3. ^ GÜNGÖROĞLU, Cumhur (2000). Yaban Hayatı ve Avcılık Gelişim Raporu. Ankara: T:C. Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü. 20 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Haziran 2019. 
  4. ^ Oğurlu, İdris (2008). "YABAN HAYATI KAYNAKLARIMIZIN YÖNETİMİ ÜZERİNE". Orman Fakültesi Dergisi. A (2). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi. s. 38. ISSN 1302-7085. 23 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Haziran 2019. 
  5. ^ "OUR GLOBAL GOALS". World Wide Fund for Nature. 22 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Haziran 2019.