Yağma (anlam ayrımı)

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Yağma, Uygurlar'ın ve Özbekler'in atası olan bir Türk boyudur.

Yağma şu anlamlara da gelebilir:

  • Yağma, Bolu'nun Seben ilçesine bağlı köy
  • Yağma, bir tür gasp