Yağma (hukuk)

zorlama yoluyla menfaat elde etme suçu

Yağma, günlük kullanımda gasp olarak da bilinen bir suç türü.

Oluşabilmesi için, şüphelinin cebir veya tehdit yolu ile bir menkul malın kendisine teslimini zorla gerçekleştirmesi gerekir. Yolda yürüyen mağdurun cep telefonunu vermemesi durumunda kendisini yaralayacağını söyleyerek mağdurun cep telefonunun zorla teslim alınması bu duruma örnek gösterilebilir.

Nitelikli yağma değiştir

Konvansiyonel yağma suçundan farklı olarak nitelikli yağma suçunun oluşması fiilin ağırlaştırıcı kabul edilen bir eşya ile (örn. silah), gece vaktinde veya örgüt (çete) halinde işlenmesi gibi sebeplerin var olmasına bağlıdır.