Yıldız gazyuvarı

Yıldız gazyuvarı (veya atmosferi) bir yıldızın hacminin dış yüzeyine verilen addır. Işınım ile ısıyayım bölgelerinin üzerinde yer alır.

1999 tutulmasının fotoğrafı.

Farklı niteliklere sahip bölgelerden oluşur; ışıkyuvar (fotosfer) yüzeyin en soğuk bölümünü olştururken üzerinde renkyuvar yer alır. Sıcaklığın ileri derecede arttığı geçiş bölgesinin üzerinde ve yüzeyin en dışında ise taç bulunur.