Işınım bölgesi

Işınım bölgesi, Güneş'in iç bölümünün orta bölgesidir. Enerji, merkezinden ışınım bölgesine elektromanyetik radyasyon olarak ulaşır. Bu bölgenin yoğunluğunun son derece yüksek olması nedeniyle, dalgaların buradan çıkması milyonlarca yılı bulabilir.