Yüzdelik

100'ün kesri olarak sayı veya oran

Yüzdelik, 100'ün kesri olarak ifade edilen sayı ya da oran. Yüzde imi (%) ile gösterilir. Boyutsuz niceliklerden biridir. Onluk sistemden hemen önce Antik Roma'da kullanılmıştır.

Wikimedia sitelerinin ziyaret edildiği internet tarayıcılarına ait yüzdelik oranlar