YÖK Üstün Başarı Ödülleri

Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri, her yıl olmak üzere bireysel ve kurumsal başlıkları altında bilimsel çalışma ve araştırmalara verilen ödüllerdir.

YÖK Üstün Başarı Ödülleri
AçıklamaÜstün Nitelikli Bilimsel Çalışmaları Teşvik
DağıtanYükseköğretim Kurulu
Tarih13 Mayıs 2017 (6 yıl önce) (2017-05-13)
ÜlkeTürkiye
Resmî sitesiÜstün Başarı Ödülleri

Hakkında Değiştir

Resmi Gazete'de 13 Mayıs 2017 tarih ve 30065 sayılı kararla yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.[1] İlk kez 2017-2018 eğitim-öğretim yılında sahiplerini bulan ödüller; özgün ve üstün niteliklere sahip, ülkeye sosyal; kültürel ve ekonomik katkısı olan her türlü bilimsel araştırma ve projelerle ilgili çalışmaları teşvik etmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmektedir. Ödüller bireysel, kurumsal, özel alan ve özel ödül olarak dört ana kategoride verilir. Hoca-talebe ilişkisini öne çıkarmak amacıyla, tez sahibi ile birlikte tez danışmanı da ödüllendirilmektedir.

Başvuru Değiştir

 • Bireysel başvurular:
  • Bir önceki yıl doktora tezini bitiren ve ilgili programdan mezun olanlar başvurabilir.
  • Başvuruya doktora tez danışmanı ve tez sahibi birlikte katılır.
  • Başvurular E-Devlet aracılığıyla yapılır.
 • Kurumsal başvurular:
  • Sadece yükseköğretim kurumları başvuru yapabilir.
  • Başvurular, bir yetkili personel aracılığı ile YÖKSİS üzerinden yapılır.
 • Özel Alan başvurusu
  • Sadece öğretim elemanları başvurabilir.
  • Başvurular öğretim elemanı tarafından şahsen E-devlet üzerinden yapılır

Ödül Sahipleri Değiştir

Bireysel[2] Değiştir

Yıl Kategori Tez sahibi Tez adı
2017 Sosyal ve Beşeri Bilimler Ahmet Bildiren Proje Temelli Yaklaşıma Dayalı Erken Müdahale Programının Üstün Yetenekli Çocukların Problem Çözme Becerisine Katkısı
Fen ve Mühendislik Bilimleri Bekir Akgöz Bir ve İki Boyutlu Mikro Yapıların Yüksek Mertebeden Elastisite Teorileri ile Statik ve Dinamik Analizi
Sağlık Bilimleri Sevinç Kurbanoğlu Çeşitli İlaçların Tirozinaz İnhibisyonundaki Rollerini İncelemek Amaçlı Elektrokimyasal Nonobiyosensör ve Mikroçip Tasarımı
2018 Sosyal ve Beşeri Bilimler Selma Şenel Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testlerin Görme Engelli Öğrencilere Uygunluğunun İncelenmesi
Fen ve Mühendislik Bilimleri Seyhan Uçar Görünür Işık İle İletişim Destekli Güvenli ve Verimli Otonom Taşıt Grubu Mimarisi
Sağlık Bilimleri Gamze Güney Eskiler Triple Negatif Meme Kanseri Tedavisinde Parp İnhibitörü Yüklü Katı Lipid Nanopartiküllerin İlaç Direnç Mekanizmalarının Aşılmasındaki Rollerinin Araştırılması
2019 Sosyal ve Beşeri Bilimler Erkan Kurnaz Otizmli Bireylere Karşılıklı Konuşma Sırasında Kullanılan Ortak Dikkat Davranışlarının Öğretiminde İpucunun Giderek Artırılmasıyla Öğretimin Etkililiği
Fen ve Mühendislik Bilimleri Reyhan Şengür Taşdemir Biyomimetik Yaklaşımlarla İçi Boşluklu Fiber Nanofiltrasyon Membran Üretimi
Sağlık Bilimleri Yalçın Erzurumu ERAD’ın Androjen Temelli Hormonal Regülasyonunun ve Bu Regülasyonun Prostat Kanseri Gelişimindeki Rolünün Araştırılması
2020 Sosyal ve Beşeri Bilimler Melikşah Arslan Suriye ve Filistin'de Rus mevcudiyeti ve Osmanlı Siyaseti (1847-1914)
Fen ve Mühendislik Bilimleri Ece Ekşin Biyoalgılamaya Yönelik Elektrokimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi
Sağlık Bilimleri Ayşe Nur Oktay Dermal Yolla Uygulanan Flurbiprofen Nanosüspansiyonlarının Geliştirilmesi ve İn Vitro - İn Vivo Değerlendirilmesi
2021[3] Sosyal ve Beşeri Bilimler Çağatay Akdoğan Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizi
Fen ve Mühendislik Bilimleri Houman Bahmani Optoelektronik Nöral Arayüzleri İçin Yeni Biyouyumlu Kuantum Noktaları ve Nanoteknolojik Birleşimler
Sağlık Bilimleri Sema Arısoy Santral Sinir Sistemine Yönelik Nanopartiküller İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Parkinson Hastalığında Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
2022 Sosyal ve Beşeri Bilimler Osman Gazi Güçlütürk Türk Hukukunda Makine Öğrenmesine Dayalı Yapay Zekada Verinin Hukuka Uygun Şekilde Kullanılması
Fen ve Mühendislik Bilimleri Berdan Ulaş PEM Yakıt Pilleri İçin Anot Katalizör ve Membran Sentezi, Karakterizasyonu ve Yakıt Pili Performans Testleri
Sağlık ve Spor Bilimleri Nazife Ülker Ertuğrul İrisin Hormonunun Puberteye Geçiş ve Üreme Sistemi Üzerindeki Nöroendokrin Etkilerinin Araştırılması
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Aslı Ulubaş Hamurcu Sosyo-Mekansal Değişimin Modellenmesi: Sosyo-Teknolojik Faktörlerin Geleceğin Kentsel Mekân Kurgusuna Etkisi

Kurumsal[4] Değiştir

Yıl Kategori Proje Kurum
2017 Topluma Hizmet Ödülü Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sunulan Toplumsal Hizmetler Anadolu Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Ödülü Parçacık radyasyonu testleri oluşturma laboratuvarı projesi: bir CERN ODTÜ
Üniversite-Sanayi İşbirliği THY Uçuş Akademisine Başvuran II. Pilot Aday Adaylarının Seçimi ve Psikolojik Özelliklerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Sistem" İstanbul Üniversitesi
Yerel Kalkınmaya Katkı Başçiftlik Beyazı Yerel Patates Çeşidinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretim Sisteminin Kurulması Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2018 Topluma Hizmet Ödülü Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Ailelerin Özel Yetenekli Çocuklarının Bilim ve Zeka Oyunları İle Erken Yaşta Tespiti İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Ödülü İTÜ-Boeing Havacılık ve Uzay Teknolojileri İçin Yenilikçi Uygulama ve Araştırma İşbirliği İstanbul Teknik Üniversitesi
Üniversite-Sanayi İşbirliği Yakıt Pili ve Hidrojen Teknolojileri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Yerel Kalkınmaya Katkı Hatay İlinde İpekböceği Yetiştiriciliği, İpek Dokumacılığı ve Sürdürülebilirlik Önerileri Mustafa Kemal Üniversitesi
2019 Topluma Hizmet Ödülü Kanser Tedavisinde Lazerli Fotodinamik Terapi Yöntemi ve Toplumun Bilinçlendirilmesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Ödülü Piri Reis Üniversitesi ile Katar Silahlı Kuvvetleri Arasında “Katar Deniz Harp Okulunun İhdası” İşbirliği Piri Reis Üniversitesi
Üniversite-Sanayi İşbirliği ODTÜ-TUSAŞ Çok Hafif Uçak (Very-Light Aircraft (VLA)) Tasarım ve Geliştirme ODTÜ
Yerel Kalkınmaya Katkı TRB1 Bölgesinin İklim Değişikliğine Adaptasyonda Yerel Kalkınma Dinamizmi Fırat Üniversitesi
2020 Uluslararası İşbirliği Ödülü Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Üretimi Yüksek Eğitim ve Öğretiminde Küresel Kapasite Geliştirme Ankara Üniversitesi
Üniversite-Sanayi İşbirliği BOSIET ve FOET Eğitimlerinin OPITO Akreditasyonlu ve Sertifikalı Olarak Yerlileştirilmesi İstanbul Teknik Üniversitesi
Yerel Kalkınmaya Katkı Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı, Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması Atatürk Üniversitesi
2021[3] Topluma Hizmet Ödülü Covid-19 ‘a Karşı İnaktif Aşının Geliştirilmesi ve İnsan Faz Çalışmalarının Yürütülmesi Erciyes Üniversitesi
Uluslararası İşbirliği Ödülü Türk – Amerikan Konsorsiyumu ile Doğuştan Bağışıklık Kusurlarının Genomik İncelemesi Marmara Üniversitesi
Üniversite-Sanayi İşbirliği Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi İÜ Cerrahpaşa
Yerel Kalkınmaya Katkı Ekolojiden Ekonomiye Yaklaşımı ile Bölgesel Kalkınmayı Hızlandırma Modeli: SUDUM Süleyman Demirel Üniversitesi
2022 Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları Ödülü Atatürk Üniversitesi Dijital Yeterlilik Seviyesinin Belirlenmesi Projesi Atatürk Üniverstiesi
Toplumsal Sorumluluk Ödülü Görme Engelli Öğrencilere Sınav Desteği Dicle Üniversitesi
Uluslararası İş Birliği Ödülü Nötrino Araştırmaları için Dedektör Teknolojilerinin ve Büyük Veri Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi İş Birliği Projesi Erciyes Üniversitesi
Üniversite-İş Dünyası İş Birliği Ödülü Elektrik Dağıtım Sektöründe Enerji Verimliliğinin Hasatı Trafolarda Verimlilik İş Paketi (TRAFORM) Özyeğin Üniversitesi
Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü Kadın Eli İle Top Dikimi Projesi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Özel Alan Ödülleri Değiştir

Bu ödüle halen Türkiye Cumhuriyeti'ndeki devlet ya da vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanı ile T.C uyruklu olan ve halen farklı bir ülkedeki yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan öğretim elemanı başvurabilir.

Yıl Kategori Sahibi Proje Adı
2022 Milli Yenilik Ödülü Prof. Dr. Mustafa Başaran Nitrifikasyon İnhibitörlü Gübre Buluşu ve Sanayileşme Süreci
Bilim Diplomasisi Ödülü Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu Özgün Nano-mühendislik Ürünü Optoelektronik Biyoarayüzler (NOVELNOBI)

Özel Ödül Değiştir

Yıl Kategori Sahibi
2022 İlme ve Talebeye Hizmet Ödülü Prof. Dr. Raşit Küçük

Kaynakça Değiştir

 1. ^ "Yükseköğretim Kurumu Ödül Yönetmeliği". Resmi Gazete. 13 Mayıs 2017. 28 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2021. 
 2. ^ "Bireysel Ödül Kazananları". YÖK. 23 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2021. 
 3. ^ a b "YÖK 2021 ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ" SAHİPLERİNİ BULDU". 5 Ekim 2021. 7 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ekim 2021. 
 4. ^ "Kurumsal Ödül Kazananları". YÖK. 25 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2021.