Vlatko Vuković Kosača (1392'de öldü) 14. yüzyılda yaşamış Boşnak asil, Hum dükü, Bosna Krallığı'nın grandükü (Boşnakça: Veliki Vojvoda Bosanski) ve Kral I. Tvrtko'nun en iyi ordu kumandanı.

Vuković arması

Dük Vuk Kosaca'nın oğlu ve Kosaca Hanedanlığının yöneticisiydi. 7.000 kişilik ordusuyla Bileća Muharebesi'nde Lala Şahin Paşa komutasındaki 18.000 kişilik Osmanlı ordusunu mağlup etti. Vlatko Vukovic 1389 yılında Osmanlı'ya karşı Kosova Savaşı'nda Sırp Prensi Lazar'ın yanına Hristiyan koalisyonunun bir parçası olarak I. Tvrtko tarafından gönderilmiş ve Boşnak ordusunu komuta etmiştir. Vlatko Vuković'in mezarı Stolac yakınlarındaki Boljuni köyündedir. Mezarında şöyle yazmaktadır:

Ase leži dobri junak i čovjek Vlatko Vuković (Boşnakça)
Burada iyi bir adam, iyi bir kahraman yatıyor, Vlatko Vuković