Vikipedi:Adlandırma kuralları (Türkiye yerleşim birimleri)

Kural: Türkiye yerleşim birimleri ile ilgili maddelerin adı mümkün olduğu durumlarda, en yalın haliyle [[yerleşim birimi adı]] olarak verilmelidir. Gerektiği durumlarda aşağıdaki farklı durumlara göre anlam ayrımı sayfaları yapılmalı ve madde adları örneklere göre düzenlenmelidir.

Türkiye idari yapılanması Değiştir

Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür.[1] İllere, ilçelere, bucaklara, merkez yapılan şehir, kasaba veya köyün adı verilir. [2] İl merkezi de bir ilçe oluşturur ki buna merkez ilçe denir.Büyükşehir kurulan il merkezlerinde merkez ilçe kavramı ortadan kaldırılmaktadır.[3] Mahalli idareler açısından, Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve köyler olarak bir bölümlenme mevcuttur. Ayrıca belediye sınırları içinde ya da köylerde mahalle olarak bir yönetimsel yapı bulunur. Bunların dışında, semt, mezra, kasaba, vd. gibi adlandırılan yerleşim yerleri tanımlamaları da mevcuttur.

Madde adlandırma Değiştir

İller ve il merkezleri Değiştir

İllere verilen ad genellikle merkez olarak seçilen şehrin adı olması itibariyle, maddelerde şu şekilde bir adlandırma seçilmelidir:

 • [["Şehir adı"]]
Örneğin:

Eğer, il merkezi olan şehrin maddesinde şehir dışında il ile de ilgili bilgi verilmiyor ve bunun için ayrı bir madde açılması gerekiyor ise bu durumda şu adlandırma tercih edilerek ayrı bir madde açılabilir:

 • [["Şehir adı" (il)]]
Örneğin:

Büyükşehir belediyeleri olan iller dışındaki illerin il merkezleri merkez ilçe oluşturmasına rağmen, "İl adı" (merkez), "İl adı" merkez ilçe, "İl adı" merkezi gibi madde adlandırılmaları yapılmasına gerek yoktur.

İller için ayrı madde açıldığı durumlarda, anlam ayrımı sayfası açılmalı ve [["İl adı" (anlam ayrımı)]] şeklinde adlandırılmalıdır.

İlçeler ve ilçe merkezleri Değiştir

İlçelere verilen ad genellikle merkez olarak seçilen şehrin adı olması itibariyle, maddelerde şu şekilde bir adlandırma seçilmelidir:

 • [["Şehir adı"]]
Örneğin:

Eğer, ilçe merkezi olan şehrin maddesinde şehir dışında ilçe ile de ilgili bilgi verilmiyor ve bunun için ayrı bir madde açılması gerekiyor ise bu durumda şu adlandırma tercih edilerek ayrı bir madde açılabilir:

 • [["Şehir adı" (ilçe)]]

Anlam ayrımı Değiştir

Anlam ayrımı gerektiren durumlarda aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı seçilmelidir.

 • Aynı adı taşıyan ilçeler için:
[[Şehir adı, İl adı]]
Örneğin:
 • Daha yaygın olarak kullanılan bir ada sahip olan ilçeler için:
[[Şehir adı, il adı]]
Örneğin:
 • Daha yaygın olarak kullanılan bir ada sahip olan ve birden fazla olan ilçeler için:
[["Şehir adı" ("İl adı", ilçe)]]

İl ve ilçeden küçük yerleşim birimleri Değiştir

İl ve ilçeden küçük yerleşim birimleri olan köy, kasaba, semt, mahalle gibi yerleşim birimlerinin adlandırmaları eğer aynı ada sahip başka bir yerleşim yeri yoksa şu şekilde yapılmalıdır:

[["Yerleşim birimi adı"]]

Anlam ayrımı Değiştir

Birden çok aynı adı taşıyan yerleşim birimi olduğunda ise madde adlandırması şu şekilde yapılmalıdır:

[["Yerleşim birimi adı" ("Yerleşim biriminin bağlı olduğu bir üst idari yapının adı")]]

Yerleşim biriminin bağlı olduğu bir üst idari yapının adı duruma göre değişebilir. Bu illerin merkez ilçesine bağlı olan köy ve mahalleler için il merkezi şehrin adı, ilçelere bağlı olan köy ve mahalleler için ilçe merkezinin adı olabilir. Bu şekilde

Örneğin:
 • Daha yaygın olarak kullanılan bir ada sahip olan yerleşim birimleri için:
[[Yerleşim birimi adı (köy)]]
[[Yerleşim birimi adı (mahalle)]]

gibi adlandırmalar kullanılabilir.

 • Daha yaygın olarak kullanılan bir ada sahip olan ve birden fazla olanlar için:
[["Yerleşim birimi" ("Yerleşim biriminin bağlı olduğu bir üst idari yapının adı", köy)]]
[["Yerleşim birimi" ("Yerleşim biriminin bağlı olduğu bir üst idari yapının adı", mahalle)]]

gibi adlandırmalar kullanılabilir.

 1. ^ 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 1
 2. ^ 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 2 E Fıkrası
 3. ^ Kulak, Sercan Coşkun, "Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı" "Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Sercan Coşkun Kulak'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.