Vikipedi:İş birliği projesi/Sorumlular/Birlikte çalışma rehberi

Bu madde, İBP sorumlularının aynı standartta işlem yapabilmesi için oluşturulmuş bir rehberdir ve tavsiye niteliğindedir. İBP sorumluları kendi aralarında alacakları kararlara, değişen durumlara göre buradaki maddelerde değişiklik yaparak tüm sorumluların en son alınan kararlara göre hareket etmesini sağlarlar.

Haftanın İBP konusunun ve puanlama kriterlerinin belirlenmesiDüzenle

 • Hafta başlamadan önce haftanın konusu ve puanlama kriterleri belirlenmiş olmalıdır. Madde açma konulu İBP'lerde puanlama kriterleri belirli bir standarda ulaşmış durumdadır, ancak bakım-düzenleme gibi konulardaki maddeler için konuya özgü puanlama kriterlerini baştan belirlemek gerekir.
 • Bütün belirlemeler yeni hafta başlamadan önce yapılır, hafta devam ederken puanlama kriterlerinde değişiklik yapılmaz, haftanın konusu değiştirilmez. (Yüksek katılımdan dolayı belirlenen hedefe erken ulaşılması ve haftanın konusu kapsamında yapılacak başka şey kalmaması gibi durumlarda haftanın temasına uygun şekilde ekleme yapılabilir.)
 • Hafta başladıktan sonra hedef madde sayısında düşürme yapılmaz. Hedefe erken ulaşılması durumlarında hedef yükseltme yapılabilir.

PuanlamaDüzenle

İBP haftası boyunca İBP sorumlusu:

 • Katılımcıların yaptıkları çalışmalardan en kısa sürede haberdar olmak için, o haftanın İBP'sine ilişkin tüm katkı sayfalarını izleme listesine ekler.
 • Bir katılımcı katkı sayfasına ekleme yaptığında mümkün olan en kısa sürede puanlamasını yapar ve İBP sayfasındaki tabloda bulunan puan, sıralama ve ilerleme bilgilerini günceller.
 • Katılımcının puanlamasını yaparken soru işareti bırakmayacak şekilde hangi kritere göre kaç puan verildiğini detaylı olarak yazar. (Örnek puanlama)
 • Puanlama yapılacak olan maddeye ilişkin hatalı durumlar varsa puanlama kısmında not olarak belirtir. (Örneğin eklenen kategoriler arasında kırmızılar olduğu için o kategorilere puan verilmemişse bu durumu not olarak ekler)
 • Sonradan yıldız vermeyi unutmamak için, puanlama sırasında gelişmiş madde ve ileri seviye madde yıldızları için yeterli boyuta ulaşmış maddelerin yanına bu yıldızın hak edildiği ile ilgili bir not ekler.

Yıldızların tespit edilmesi ve dağıtılmasıDüzenle

Hafta bitiminde İBP sorumlusu:

 • O hafta hak edilen bütün yıldızları tespit eder:
  • O hafta katılmış ve en az 1 puan almış tüm katılımcıları katılımcı sayısına dahil eder ve her biri için Katılımcı Yıldızı ekler.
  • O hafta katılmış ve en az 1 puan almış katılımcılar arasında, o yıl içinde ilk kez İBP'ye katılmış olanlara Yeni Katılımcı Yıldızı ekler.
  • Puan sıralamasına göre Haftanın 1.si, Haftanın 2.si ve Haftanın 3.sü yıldızlarının sahiplerini belirler.
  • Madde sayısı veya madde boyutu kriterlerine göre belirlenen Haftalık özel ödüller bölümünde yer alan yıldızları hak eden katılımcıları tespit eder.
  • Üstüste gerçekleşen veya bir dönem içinde belli sayıda gerçekleşen katılım/derece kriterlerine göre belirlenen Dönemsel ödüller bölümünde yer alan yıldızları hak eden katılımcıları tespit eder.
  • Haftanın Tema ödülü varsa puan sıralamasına göre ilk 5 sırada olanlara ilgili temanın yıldızını ekler.
 • O hafta hak edilen yıldızlara göre şu maddelere gereken eklemeleri yapar:
  • Maraton: Dereceye girenler, projeye katılım ve hedefe ulaşma oranlarını ekler.
  • Kazananlar Arşivi: Arşivin sonuna o hafta verilecek yıldızları tablo halinde ekler.
  • Ödül şablonu: O hafta yıldız alan herkesin aldığı yıldızları ve katılım bilgilerini ödül şablonuna ekler. Bu sayede Maraton sayfasında görüntülenen Koleksiyon tablosunun ve kendi sayfalarında Şablon:Kullanıcı İBP yıllık ödül tablosu şablonunu kullanan katılımcıların ödül kutularının otomatik güncellenmesini sağlar. (  Not: Koleksiyon tablosunda listede olan katılımcıların yıldız durumu bu değişiklikle otomatik güncellenir, ancak yeni katılımcıların satırları tabloya elle eklenmelidir.)
 • "Katılımcı Yıldızı" hariç, o haftanın tüm yıldızlarını sahiplerine mesaj ile de gönderir. "Katılımcı Yıldızı" ise mansiyon ödülü gibidir, sadece o hafta başka bir yıldız kazanmayan katılımcılara gönderilir. Bu sayede İBP haftasında katılımı olan her katılımcının en az 1 yıldız kazanması sağlanır.

Puanlama konusunda küçük notlarDüzenle

2021'e girerken yapılan puanlama kriter değişikliği için: Vikipedi:İş birliği projesi/Sorumlular/Puanlama

Aynı anda görev alan birden fazla sorumlu olması durumunda her katılımcının aynı sorumlu tarafından puanlanmamasından kaynaklanan hak kayıplarını engellemek için tüm sorumluların aynı şekilde puan vermesi önemlidir. Bu sebeple puanlama kriterlerinde ek açıklamaya ihtiyaç olan kısımlarla ilgili notlar burada belirtilmiştir:

 • Madde açma:
  • Kaynak gösterilerek hazırlanmış 3000 bayt üzeri madde için 30 puan
  • 3000 baytı geçmiş, kaynak var ama yetersizse 7 puan (Maddenin küçük bir kısmı ile ilgili kaynak var ve diğer kısımlar kaynaksız ise, böyle durumlarda uygulanır)
  • 3000 baytı geçmiş ama kaynaksızsa 5 puan
  • Hem 3000 bayt altında hem de kaynaksızsa 3 puan
     Not: Maddede ref ile kaynak belirtilmemiş ama içeriği destekleyecek bilgiye dair dış bağlantı verilmişse, o madde kaynaklı kabul edilerek madde açma puanı verilir. (Ek kaynak puanı verilmez)
 • 3000 bayttan sonraki her 5000 bayt için 10 puan
 • Yeni bir dolaşım veya bilgi kutusu şablonu oluşturulmuşsa ve maddeye eklenmişse: +5 puan. (Katılımcı İBP kapsamında oluşturduğu dolaşım veya bilgi kutusu şablonunu için 1'den fazla yerde kullansa bile 1 kere puan alır)
 • Maddeye uygun bilgi kutusu eklenmesi durumunda: +4 puan.
 • İlk iki kaynak haricinde eklenen her farklı kaynak için:
  • 20 ek kaynağa kadar: +3 puan
  • 20 ek kaynaktan fazlası: +1 puan
   Bu kriterde bahsedilen kaynak bir cümle/paragraf/bilgi yanında ref ile belirtilip yanında [1][2] şeklinde görünen, o bilgiye ait kaynaktır. Bu şekilde eklenmemiş olup sadece bağlantı olarak eklenenler dış bağlantı olarak değerlendirilir ve puan kapsamında değildir.
 • Maddelere eklenecek her kategori için: +1 puan
  • Maddelere eklenen kategori yeni oluşturulmuşsa: +1 puan
   (Katılımcı İBP kapsamında oluşturduğu kategoriyi 1'den fazla yerde kullansa bile 1 kere oluşturma puanı alır)
 • Daha önce hiçbir projeye katılım gerçekleştirmemiş olan kullanıcılar, ilk katılımlarına özel olarak +10 katılım puanı ile ödüllendirilir. (Yıl bazında değerlendirilir)
 • Ekstra durumlar:
  • Bir katılımcı bir maddeyi oluşturduktan sonradan başka bir katılımcı madde üzerinde kayda değer değişiklikler yaptıysa (ufak tefek düzeltmeler hariç), örneğin 5000 bayt üzeri ekleme, kaynak ve kategori ekleme vs, ikinci katılımcıya da katkılarına göre aynı maddeden puan verilir, sadece madde açma puanı verilmez. Burada madde geçmişlerine dikkatle bakarak iki katılımcının katkılarının birbirinden ayrı tutulması önem kazanır.
  • Daha önce karşılaşılmış farklı bir durum örneği şu şekildedir: Çeşitli katılımcılar çeşitli maddeler açıp kategoriler ekleyerek ilgili puanları aldıktan sonra, İBP sonlanmadan başka bir katılımcı kategoriler üzerinde büyük çaplı değişiklikler yapar, alt kategorilere ayırır vs, önceki katılımcıların eklediği kategorileri silip daha kapsamlı olan yeni kategorileri ekler. Böyle durumlarda ilk kategoriyi ekleyenler de puan almış olur (kategoriler sonradan başkası tarafından silindi diye puanları silinmez), sonradan kategori düzenlemesi yapan da puan almış olur.

Ayrıca bakınızDüzenle