Vikipedi:İş birliği projesi/2012/10. hafta

İlerleme:
%48.6
73/150

2012'nin 10. haftasının iş birliği projesi olarak, Nobel biyografileri konusu seçilmiştir.

 • Katılımcılar Nobel ödülü kazanmış herhangi bir kişinin biyografisini oluşturabilir,
 • Açılan maddenin daha önce hiç açılmaması gerekmektedir, madde geliştirmeye puan verilmemektedir,
 • Nobel ödülü kazanmış kişilere Nobel Ödülü sahipleri listesiden ulaşabilirsiniz.

Bu iş birliği projesi, 5 Mart 2012 günü UTC ile saat 00:01'da başlayacak ve 11 Mart 2012 günü UTC ile saat 23:30'da bitecektir.

Yazım ve noktalamaya dikkat edilerek açılacak maddelerin asgari özellikleri şunlardır:

 • İki kategori veya şablon,
 • İki ref etiketli (iç bağlantılı) kaynak (Örneğin kaynakça bölümünde rakamlarla sıralanmış kaynaklar iç bağlantılı kaynaklardır.),
 • Bir alt başlık
 • Madde eğer çeviri ise tartışma sayfasına {{Çevrilmiş sayfa}} şablonu koyulur.
 • Madde bir biyografiyse ve maddeye konu olan kişi yaşıyorsa tartışma sayfasına {{YİB}} şablonu koyulur.

Bu haftanın özel ödülüDeğiştir

Bu hafta özel bir ödül verilmemektedir.

PuanlamaDeğiştir

Puanlama İBP tüzüğünün Puan türleri ve puanlama biçimi adlı başlığında belirtilen kıstaslar uyarınca yapılacaktır. Puanlama kriterlerinin tamamı için tıklayınız.

Aşağıdaki bölümde içeriklerin birim puanları açıklanmıştır. Mevcut içeriğin puan kodu parantez veya köşeli parantez içinde belirtilmiştir: (Mİ), [Dil] gibi.

 • a. Dil bağlantısı (interviki) [Dil]: Dil bağlantılarına ayrıca puan verilmez. Eğer bariz bir şekilde bir maddenin dil bağlantıları olduğu hâlde yazar tarafından eklenmemişse -1 puan cezası uygulanır.
 • b. Metinler (Mİ): Metinsel içeriklerdir. Bir içerikteki her 150 karaktere 1 puan verilir. Bu yapılırken, maddedeki farklı puan türlerine sahip olan içerikler çıkartılıp, başlıklar da dahil olmak (ana başlık hariç) üzere maddenin karakter sayımı yapılır. Ek olarak Vikipedi'nin kendi yapısına ait: değiştir vs. kelimeler önemsenmez ve kaynaksal içerikler kesinlikle bu sayıma dahil edilemez. Metinsel içerikler tüzüğün: C maddesinin a fıkrasında belirtilmiştir.
 • b.1. Dizimsel içerikler (Tablolar, şemalar, listeler…) [Mİ]: Metinsel içerikler arasında yer alırlar. Bir içerikteki her 150 karaktere 1 puan verilir. Puanlama yapılırken küsurlu bölümlerin artık değeri en az 50 olmalıdır. Eğer bir şema görsel bir değer içeriyorsa görsel olarak da kabul edilebilir. Bir şemanın görsel bir değer ifade etmesi: haritalar, yarış çizelgeleri… gibi bazı içeriklerde mümkündür. Çünkü buralarda şemaların metinsel bir dizim işlevinden çok görsel bir aktarım işlevi vardır.
 • b.2. Görsel yazıları (Mİ): Görsellerin altında bulunan yazılar, metinsel puanlamaya dahildir.
 • b.3. Önemsenmeyen karakterler ve puanlayıcı: Metinsel içeriklerdeki puanlama, metin editörlerinin sayım araçlarıyla yapılacaktır. Bunun için değiştir vs. Vikipedi’nin kendi iç yazıları da puanlamaya dâhil olacaktır. Bu önemsenmeyen karakterler tüm yazılarda bulunduğu ve 150 karaktere 1 puan verildiği için herhangi bir haksızlığa yol açmayacaktır.
 • b. Sınıflama içerikleri (Kategoriler ve şablonlar) [KŞ]: Puanlama yapılırken kategoriler ve şablonlar ayrı olarak düşünülmez. Tüm şablonlar ve kategoriler puanlamaya dâhildir. Her 7 sınıflama içeriği için 1 puan kazanılır. Puanlama yapılırken küsurlu bölümlerin artık değeri en az 3 olmalıdır. Yanı sıra: Çalışma, Kaynak uyarısı... gibi dikkate dönük şablon ve kategorilere puan verilmez. Ayrıca bir futbolcu ulamını listeleyen, bir ülkenin bayrağını göstermek için kullanılan vs. küçük şablonlara da şablon puanı verilmez. Bu tür küçük şablon veya görseller metin editörlerince karakter olarak tanımlanmışsa, metinsel puana dahil edilirler. Aksi hâlde bu ögeler puana tabii değildir.

x. Ölçütsel içeriklerDeğiştir

c.Kaynaklar (Kay): Vikipedi'de 4 çeşit kaynak vardır. Bunların tanım ve puan değerleri aşağıdaki gibidir:
ci.Öneri kaynakları (Kay1): Ayrıca bakınız, bağlantılı maddeler... gibi Vikipedi'nin iç yapısına atfen oluşturulan bölümlerdir. Bu bölümde en az 2 bileşen bulunmalıdır. İki veya daha fazla bileşenden oluşan böyle bir bölüme sabit 1 puan verilir.
cii.Yazılı kaynaklar (Kay2): Basından veya yayımlanmış herhangi bir yayından bibliyografik olarak söz eden kaynaklardır. Bu tür kaynaklar metin içerisinde dayanak olarak gösterilmez. İşlevleri madde konusunda o güne kadar yapılan çalışmaları, yazılan kitapları vs. belirtmektir. Böyle bir bölümdeki her 5 kaynağa 1 puan verilir. Puanlama yapılırken küsurlu bölümlerin artık değeri en az 3 olmalıdır.

Örneğin: “Hakan, Fırtına, İhtilal, Efsane Trabzonspor, İletişim Yayınları, ISBN 975-05-0209-4

ciii.İç bağlantılı kaynaklar (Kay3): Metin içerisindeki bir bilgiye dayanak olarak ref etiketiyle birlikte kullanılmış kaynaklardır. Her 5 kaynağa 1 puan verilir. Puanlama yapılırken küsurlu bölümlerin artık değeri en az 2 olmalıdır. Ayrıca metin içerisindeki kaynakça sayıları da metinsel puanlama esnasında geçerli olup; dolaylı olarak iç kaynaklar sayesinde kazanılan puanı arttırmaktadır.
civ.Dış bağlantılar (Kay1): ref kaynakça etiketi kullanılmadan, konuyla veya maddeyle ilgili çevrim içi verilere köprüler oluşturan bölümlerdir. Bu bölümde en az 2 bileşen bulunmalıdır. İki veya daha fazla bileşen böyle bir bölüme sabit 1 puan verilir.
 • d. Portaller: Portaller birçok maddenin birleşmesiyle oluşturulduğu için, İBP'de portaller için bir puan kıstası yoktur. (Puanlamaya dâhil değildir.)
 • e. Bilgi kutusu (Kutu): İBP'de bilgi kutularının asgari bir içerik sınırı vardır. Bir bilgi kutusundan puan alınabilmesi için öncelikle mevcut kutuda en az 3 alt başlık (doğum yeri, doğum tarihi vs.) bulunmalıdır. Bir alt başlıkta birkaç bilgi olabilir; örneğin doğduğu yer başlığı altında doğduğu ülke ve kent aynı anda zikrediliyor olabilir. Ancak bu durum bu alt başlığın 2 başlık olarak değerlendirilmesi anlamına gelmez. Yalnızca madalya, öncül-ardıl gibi ilişkileri konu alan geniş bilgi kutusu alt başlıkları sorumlu tarafından iki başlık olarak değerlendirilebilir. (Örnek olarak Osmanlı Devleti maddesindeki bilgi kutusu bu tür değerlendirilebilir.) Ayrıca bilgi kutusu hesaplamalarına görseller dâhil değildir. Bir bilgi kutusundaki görsel, görsel puanları içerisinde sayılır. Asgari ölçülere sahip bir bilgi kutusuna 1 puan verilir. 8 alt başlık içeren bir kutuya 2 puan verilirken, 16 başlıklı bir kutuya 3 puan verilir. Bu puanlama bu biçimde ölçülü bir şekilde ilerler. Ayrıca puanlama yapılırken küsurlu bölümlerin artık değeri en az 5 olmalıdır.
 • f. Görseller: İBP'de her görsel (simge durumdaki ve küçük görseller hariç) 1 puandır.

Tüzükle ilgili görüşlerinizi belirtinDeğiştir

Bu hafta yeni tüzük ilk kez uygulanacaktır. Uygulama sırasında aksayan yönleri görmek daha iyi olacaktır. Bunun için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak görüşlerinizi belirtiniz.

İŞ BİRLİĞİ PROJESİYLE İLGİLİ ÖNERİLERİNİZ...

SıralamaDeğiştir

KatılımcılarDeğiştir

 1. ----Safir yüzüklü CekliAltından konuş 05:55, 5 Mart 2012 (UTC)
 2. ---DRG msj 07:59, 5 Mart 2012 (UTC)
 3. ---Pink.up mesaj 08:13, 5 Mart 2012 (UTC)
 4. ---Mutlutopuz 09:48, 5 Mart 2012 (UTC)
 5. --i.e. msj 11:38, 5 Mart 2012 (UTC)
 6. --Pinkmlover (tartışma) 17:53, 5 Mart 2012 (UTC)
 7. ---§terkTurkish 12:54, 7 Mart 2012 (UTC)