Veli Kanık (müzisyen)

Veli Kanık (1885, İstanbul - 1953, İstanbul), klarnet virtüözü, Türk klarnetçi, Armoni Orkestrası Şefi Musika-i Hümayun'da yetişmiş bir klarnet virtüozu, daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin pek çok müzik kurumunun temelinde emeği geçmiş, ancak alçakgönüllü mizacı nedeniyle daha ziyade şair Orhan Veli Kanık'ın babası olarak anılır olmuş bir müzisyendir.

Veli Kanık
Doğum1885
İstanbul, Türkiye
Ölüm1953 (67-68 yaşlarında)
İstanbul, Türkiye
TarzlarMusiki
ÇalgılarKlarnet
ÇocuklarıOrhan Veli Kanık
Adnan Veli Kanık

Önce, İzmir Sanayi Bandosu'nda, ardından İstanbul'da Musika-i Hümayûn'da çalışmıştır. 1924'te Bandoyla birlikte Ankara'ya nakledilmiş, 1932'de Cumhurbaşkanlığı Bando Heyeti Şefliği'ne (Riyaseticumhur Musiki Heyeti) atanmıştır. O dönemde Musiki Müesseseleri Müdürü olan Osman Zeki Üngör ile birlikte, ülkedeki müzik kurumlarının yapılandırılması anlamında danışman olarak davet edilen ünlü Alman besteci Paul Hindemith'in hazırladığı raporlara önemli katkıda bulunmuştur. Musiki Muallim Mektebi'nin kurucuları ve ilk yöneticileri arasında yer almıştır. Yetiştirdiği birçok asker ve sivil öğrencisi Türkiye müzik hayatını şekillendirmiştir. Örneğin, İhsan Künçer’in Paris’e gidip eğitim görmesi için özel çaba sarf ederek ve dönüşünden sonra da kendisinin albay olmasına olanak sağlayarak (Veli Kanık 'yarbay' rütbesi taşımakta idi) ve şeflik görevini Künçer’e devrederek kendi isteği ile iki yıl boyunca idari işlerle uğraşmıştır. Atatürk’ün çok eski dönemlerden tanıyıp sevdiği bir kişi olduğundan, kendisine radyo müdürlüğü teklif edilmiş, mütevazı kişiliğiyle hep geri planda kalmayı yeğ tutmuştur. 1945'te emekliye ayrılmıştır. Emekliliğinden sonra bir süre Ankara Radyosu müdürlüğünü yürütmüştür. 1949'da İstanbul Radyosu'nda ses uzmanı (tonmayster) olarak çalışmaya başlamış, 1953'te ölmüştür.

Orhan Veli'nin ünlü şiirinde ismi anılan Veli'dir.

İstanbul'da Boğaziçi'nde,
Bir fakir Orhan Veli'yim;
Veli'nin oğluyum,
Tarifsiz kederler içindeyim.