Valentine Baker

Valentine Baker ya da Baker Paşa (1827—1887), İngiliz asıllı asker. Birleşik Krallık, Osmanlı Devleti ve Mısır devletleri hizmetinde kumandanlık yaptı.

Valentine Baker Paşa

Valentine Baker İngiltere'de ve Sri Lanka'da eğitim gördü. Kırım Savaşı'na katıldı. 1873 yılında Rusya hakkında bilgi toplamak için Horasan'a gönderildi. 1874 yılında Birleşik Krallık ordusundan bir disiplin suçu yüzünden atıldı.

1877 yılında Rusya'yla savaş halinde olan Osmanlı Devleti'nin hizmetine girdi. Mehmet Ali Paşa'nın kumandası altında 93 Harbi'ne katıldı. Taşkesen Muharebesi'nde Osmanlı ordularına kumandanlık etti. Rus generali İosip Gurko'nun ordularına karşı kazandığı başarıdan dolayı Ferik rütbesini kazandı. 1882 yılına kadar Osmanlı ordusuna hizmet etti.

1882 yılında Mısır ordusunun hizmetine girdi. Sudan'da Mısır yönetimine karşı çıkan isyanı bastırmak görevini aldı. El Teb Muharebesi'nde yaralandı. Savaştan sonra Mısır Polis Örgütü'nün yönetimini üstlendi. 1887 yılında öldü.