Vakit küresi

Vakit küresi, bir zaman ölçme ve ayarlama cihazıdır. Ahşap ya da metal bir topun, daha önceden belirlenmiş bir zamanda düşerek saatlerin ayarlanması için işaret verir. Günümüzde yerlerini elektronik zaman işaretlerine bırakmış olup bazıları turistik amaçlı işlevsel durumdadır.[1]

Londra'daki Greenwich Gözlemevi'nindeki Sekizgen Oda'nın tepesinde yer alan ve 1833'te buraya yerleştirilen vakit küresi

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Gündüz, Doğan (Haziran 2004). "Galata Kulesi'ndeki saatleri ayarlama küresi". Toplumsal Tarih, 126. ss. 26-29.