Vakı'a Suresi

Vakıa Suresi

Vakı'a Suresi (Arapça: سورة الواقعة) Kur'an'ın 56. suresidir.[1] Sure 96 ayetten oluşur.[2]

Vakı'a Suresi
سورة الواقعة
Sura56.pdf
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı Kıyamet
Sayısal bilgiler
Sure numarası 56
Âyet sayısı 96
Kelime sayısı 379
Harf sayısı 1692

Sure ismini ilk ayetinde geçen ve gerçekleşen, meydana gelen olay anlamına gelen “elvâkı’a” kelimesinden alır.[3]

Mekke'de indirildiğine inanılan Vakı'a Suresi'nde kıyamet günü olaylarından, cennete gideceklerden, cennetin nimetlerinden ve bu nimetlerin bitip eksilmeyeceğinden, cehenneme gideceklerin durumundan bahsedilir.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Ta-Ha Suresi
  Vakı'a Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Şu'ara Suresi
Mushaf sırasına göre sureler