Vakı'a Suresi

Vakıa Suresi

Vakı'a Suresi (Arapça: سورة الواقعة) Kur'an'ın 56. suresidir.[1] Sure 96 ayetten oluşur.[2]

Vakı'a Suresi
سورة الواقعة
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı Kıyamet
Sayısal bilgiler
Sure numarası 56
Âyet sayısı 96
Kelime sayısı 379
Harf sayısı 1692

Sure ismini ilk ayetinde geçen ve gerçekleşen, meydana gelen olay anlamına gelen “elvâkı’a” kelimesinden alır.[3]

Mekke'de indirildiğine inanılan Vakı'a Suresi'nde kıyamet günü olaylarından, cennete gideceklerden, cennetin nimetlerinden ve bu nimetlerin bitip eksilmeyeceğinden, cehenneme gideceklerin durumundan bahsedilir.

KonusuDüzenle

Sûre kıyamet gününün gerçekliğinde asla kuşku duyulmaması gerektiği uyarısıyla başlar. Geniş biçimde cennet ve cehennem tasvirleri yapılmaktadır. Allah'ın kudretinin kanıtlarından örnekler verilip, Kur’an’ın Allah katından indirilmiş olduğuna ve bunun insanlar için büyük bir nimet olduğuna dikkat çekilmektedir.[4]

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Ta-Ha Suresi
  Vakı'a Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Şu'ara Suresi
Mushaf sırasına göre sureler