Vaaz

hitabet türü

Va'z ya da Vâaz; Dinî veya ahlâkî bir mesele hakkında herhangi bir din adamı tarafından dinî bir yükümlülüğü yerine getirmek maksadıyla yapılan bir çeşit hitâbet türüdür. Amacı ise, dinî konular hakkında dinleyenleri aydınlatmak ve kalpleri huzura kavuşturacak sözler söyleyerek insanları doğru yola iletmektir.

Carl Heinrich Bloch'un "Dağdaki Vâ'iz" isimli meşhur tablosunda dağda halka Va’z veren bir Hristiyan Vâ'iz resmedilmiş.
İslâm'da Cuma Namazı'nın hemen öncesi hutbe adı verilen bir nev'i "Va’z" camiinin minberinde imâm tarafından verilir. (Resimde Edirne-Selimiye Cami'sinin minberi görülmektedir.)