VF bant genişliği

Bu test sinyalinde renksiz bölüm soldan sağa
doğru 1, 2, 3, 4 ve 5 MHz lik bant genişliğini göstermektedeir.

Görüntü bant genişliği ya da uluslararası terminolojide "VF bant genişliği" (VF bandwidth), telekominikasyonda görüntü iletimi için gerekli olan frekans bant genişliği anlamına gelir. Bant genişliği görüntüde iletilen ayrıntı sayısı ile ilgilidir. Siyah veya beyaz düz bir fon için bant genişliği azdır. Buna karşılık ayrıntı artıkça ve ve görüntünün değişim süresi kısaldıkça gerekli bant genişliği de artar. Ancak sistem kapasitesi sınırlı olduğu için iletilebilecek ayrıntı sayısını da bir üst limiti vardır. Bu üst limite maksimum bant genişliği denilir.

Analog televizyon yayıncılığında, görüntü için maksimum bant genişliği kabaca şu şekilde verilir;

Burada sistemin izn verdiği maksimum bant genişliği, satır frekansı, yani bir saniyede gönderilen satır sayısı ve bir satırda gönderilebilen maksimum ayrıntı sayısıdır.

Öte yandan satır frekansı da bir saniye içinde iletilen resim sayısı ile bir resimdeki satır sayısı çarpımıdır.(Bakınız Video) Çeşitli sitemlerde bu değerler şu şekildedir[1]

CCIR sistemi Bir saniyede iletilen
resim sayısı
Her resimdeki
satır sayısı
Satır frekansı,
Hz.
Maksimum görüntü
bant genişliği, MHz.
A 25 405 10125 3
B-C-G-H 25 625 15625 5
D-K-L 25 625 15625 6
E 25 819 20475 10
M-J 30 525 15750 4.2
N 25 625 15625 4.2

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Reference Data for Radio Engineers, Howard W.Sams Co., Inc, 0-672-21218-8, sec. 30, p. 33