Karstik bir sahada oluşan dolinler zamanla genişler ve derinleşirler. Bu durumda jeolojik olarak çok kısa bir zaman diliminde dolinler’i ayıran kısımlar ortadan kalkar ve dolin çukurları birbirleriyle birleşir. Bu yolla meydana gelen karstik oluşumlara uvala adı verilir. Bu yapılara halk dilinde kokurdan, koyak, tava gibi isimler de verilmiştir. Türkiye'deki en önemli uvalalardan birkaçı Uludağ'da Dağtepesi'nde bulunmaktadır.

Sakarya, Kocaali, Karadere mevkiinde fındık bahçeleri içindeki Uvala.

Ayrıca bakınız değiştir