Karst

Çözünür kayaçların oluşturduğu topografik şekil
(Karstik sayfasından yönlendirildi)

Karst, kayaçların erimesiyle yer altı akıntıları olan, kireç taşı ve dolomit bölgesi.

Karst minerve.jpg

Karstik şekilDüzenle

Aşınıma karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayalardan oluşan arazilere karstik araziler denir. Örneğin kalker, kolay eriyebilen bir kayadır. Yeraltı ve yerüstü suları, kalkerden oluşan sahaları, eriterek bazı şekiller oluşturur. CaCO3 (kalsiyum karbonat) ve su ile oluşmuş dış kuvvetlerdir. Karadeniz ve Akdeniz'de kalker, İç Anadolu'da tuz ve jips etkilidir. En küçük aşındırma şekli lapyadır. Daha sonra büyüklük sırasına göre dolin, uvala, obruk ve en büyüğü polyedir. Mağara bir aşındırma şekli, içindeki sarkıt, dikit ve sütun biriktirme şeklidir.

KaynakçaDüzenle