User's Network'un kısaltmasıdır. News diye de anılır. 1979 senesinden beri kullanılmakta olan Usenet, Dünya′nın en eski yaygın ve heterojen grup iletişim sistemlerinden biridir. kültüründe SSS ve (ticarî amaçlı) spam gibi kavramların ortaya çıktığı ortam olması bakımından önemli bir rolü olmuştur.

Sunucu ve kullanıcıları gösteren Usenet şeması

Ayrıca bakınız Değiştir