SSS (bilgisayar)

Sıkça sorulan sorular

SSS, "Sıkça Sorulan Soru(lar)" kavramının kısaltmasıdır. 80'li yıllarda İngilizce "Frequently Asked Questions" (Sıkça Sorulan Sorular) kavramının kısaltması olarak FAQ şeklinde türetilmiş ve ilk olarak bilgisayar sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. Zamanla iletişim ve enformasyon sektörlerinin diğer alanlarında da kullanılır hale gelmiştir.

SSS terimi ilk olarak internetin bulunuşundan önce NASA (Amerikan Millî Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından kullanılmıştır. 80'li yılların başında veri depolama maliyetleri çok yüksek olduğu için Savunma Bakanlığına bağlı ARPA (İleri Araştırma Projeleri Kurumu) ve NASA arasındaki yazışmalarda kullanılan elektronik posta sisteminde sürekli tekrar edilmesi gereken "doğru" cevapları bir liste halinde toplamaya karar verilmiştir.

SSS teriminin tarihçesi yeni olmakla beraber bu kavramın yüzyıllardır kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin İngiliz Püriten Parlamentosu'nun atadığı resmi cadı avcısı Matthew Hopkins, 1647 yılında "Cadıların Keşfi" (the Discovery of the Witches) adlı kitabını SSS formatında yazmıştır.

SSS terimi zamanla henüz sorulmamış ancak üretici, yapımcı veya yazarlar tarafından sorulması muhtemel olarak kabul edilen ve ürünle beraber önceden hazırlanan S&C (Soru-Cevap) formları yerine de kullanılır olmuştur.