Ulaştırma (askeriye)

Ulaştırma, muharebe hizmet destek grubunda askeri bir sınıftır. Amacı her türlü taşımacılığı (personel, mühimmat, ikmal, akaryakıt vb.) tabur, tugay vb. ağırlıklar bölgesinden alarak cephe gerisinde lojistik merkezine götürmektir. Ulaştırma askeri olarak güçlerin yerleşim ve hareketlenmesine uygun lojistik planlama ve operasyon bilimi, sanatıdır. Şu başlıklarla uğraşır :

  • Alet, mühimmat, araç ve gereçlerin tasarımı, geliştirilmesi, satın alması, depolanması, dağıtımı, bakımı, tahliyesi ve bertarafı.
  • Askeri bireylerin taşınması ve tahliyesi.
  • Yapı satın alma, tesislerin bakım, işletme ve bertarafı.
  • Hizmetleri bulundurmak ve teslimini sağlamak.