Uğur

iyilik kaynağı olduğuna inanılan şey
(Uğur (nesne) sayfasından yönlendirildi)

Uğur ya da şans, rastlantıları düzenlediğine, kötülüklerden koruduğuna veya insanlara iyi durumlar hazırladığına inanılan doğaüstü güç. Bu güce sahip olduğuna inanılan nesnelere uğurlu nesne veya sadece uğur denir. Çok çeşitli kültürlerde uğurlu olduğuna inanılan nesneler arasında dört yapraklı yonca, at nalı ve tavşan ayağı sayılabilir.

Kapıya asılmış bir at nalı

Bazı nesneler çeşitli kültürlerde toplumun bir kısmı veya bazen çoğunluğu tarafından uğurlu sayılırken, bazı nesneler herhangi bir özelliği nedeniyle (miras, hatıra vs.) sadece bir kimse tarafından uğurlu kabul edilebilirler. Fiziksel varlıkların yanı sıra kimi soyut kavramlar da uğurlu kabul edilirler. Örneğin uğurlu bir rakama sahip olmak oldukça yaygındır.

Kullanımı

değiştir

Uğurlu olduğuna inanılan nesneler genellikle şans getirmesi veya işlerin yolunda gitmesi için cepte veya giyim eşyası ya da takı formunda vücutta taşınırlar. Bazı kimseler sonucu kendileri için önemli olan olaylar esnasında (sınav, şans oyunları vs.) uğurlarını masa üzerinde, ellerinde veya yakınlarında bulundururlar. Uğurlu nesneler bu yönleriyle muska, cevşen, nazarlık, okunmuş buğday gibi dini ya da batıl anlamları olan nesnelerle benzerlik gösterirler.

Soyut uğurlara (rakamlar, uğurlu günler vs.) sahip kimseler eğer kendileri için önemli olan bir olay ya da durum bu uğurlara denk gelen zamanlarda, yerlerde, seçeneklerde vs. gerçekleşirse sonucun kendileri için daha iyi olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanırlar. Örneğin loto ya da rulet gibi şans oyunlarında uğurlu olduğuna inanılan rakamların seçilmesi oldukça yaygındır.

Ayrıca bakınız

değiştir