Ayrıca bakınızDeğiştir

  • Kayra Han Türklerde baş tanrı, kayırıcı, koruyucu tanrı

Dış bağlantılarDeğiştir