Tympanum

Eski Yunan ve Roma'da tympanon, Grekçeτύμπανον ) veya tympanum, bir tür yuvarlak davul veya tef benzeri bir müzik aletiydi. Daireseldi, sığdı ve avuç içi ya da sopayla dövülürek çalınırdı. Bazı temsillerde, tympanumun çerçevesinde süslemeler veya zil benzeri nesneler görülürdü. Enstrüman; Dionysos, Kibele ve Sabazios için yapılan ayinlerde onlara tapan kişilerce çalınırdı. [1]

Dionysos tympanum çalan bir maenad ile. Tunus'tan bir Roma mozaiği üzerinde (3. yüzyıl)

Enstrüman, muhtemelen Kibele kültüyle bağlantılı olarak, Yunanistan veya Yakın Doğu'dan Roma'ya geldi. [2] Yunan sanatında bu çalgının ilk tasviri, Girit'te Zeus için bir kült alanı olan bir mağarada bulunan MÖ 8. yüzyıldan kalan bronz bir adak diskinde görülür. [3] [4]

Dionysos ayinleriDüzenle

Tympanum thiasuslarda (Dionysos ayinleri) genellikle kullanılan nesnelerden biriydi. Enstrüman, tipik olarak bir maenad tarafından çalınırken, panflüt veya Aulos gibi nefesli çalgılar satirler tarafından çalınırdı. Çılgınca müziğin performansı, Dionysos'a tapanlarının arzu ettiği vecd durumuna ulaşılmasına katkıda bulunurdu. [5]

Kibele kültüDüzenle

Tympanum, Yunanistan ve Roma sanat ve edebiyatında Kibele ayinleriyle ilişkilendirilen müzik aletlerinin en yaygınıydı, ancak Kibele'nin doğduğu toprak olan Anadolu'daki temsillerinde Tympanum görünmüyor. [6] MÖ 6. yüzyıldan itibaren, Kibele'nin Meter ("Anne" veya Latince Magna Mater, "Büyük Anne") olarak tasvir edilen ikonografisi, onu sol kolunda dengeli bir tympanumla, genellikle otururken ve kucağında bir aslanla gösterirdi. [7] Büyük Ana'ya Homeros İlahisi , adlı eser tanrıçanın tympanum sesini sevdiğini söyler. [8] Bu enstrüman, Roma İmparatorluk döneminde Kibele'nin bir özelliği olarak öne çıkmaya devam etti. [9]

GaleriDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

 

  1. ^ Girls and Women in Classical Greek Religion. Routledge. 2002. s. 371. 
  2. ^ In Search of God the Mother: The Cult of Anatolian Cybele. University of California Press. 1999. s. 137. 
  3. ^ Roller, In Search of God the Mother, p. 173.
  4. ^ The Cambridge Ancient History Plates to Volume III. Cambridge University Press. 1984. ss. 210-211. 
  5. ^ The Moral Mirror of Roman Art. Cambridge University Press. 2008. ss. 111-112. 
  6. ^ Roller, In Search of God the Mother, p. 110.
  7. ^ Roller, In Search of God the Mother, p. 136.
  8. ^ Roller, In Search of God the Mother, p. 136.
  9. ^ Art in the Lives of Ordinary Romans: Visual Representation and Non-Elite Viewers in Italy, 100 B.C.–A.D. 315. University of California Press. 2003. s. 90.