Tudun, eski Türk bölgesel yöneticilerine verilen unvandır. Avar, Göktürk ve kadim Bulgarların kullandığı bu unvan günümüzün valileri ile örneklenebilir. Tudun imparatorluk hükûmetinin temsilcisi, bir yönetici ve bir diplomat olarak her üç işlevi de görebilirdi. Tudun, merkezdeki kağana bağlı olarak iş görürdü ve ondan icazet almak zorundaydı.