Transferaz

Biyokimyada, transferaz, verici bir molekülden alıcı bir moleküle bir fonksiyonel grubu (örneğin bir metil veya fosfat grubunu) aktaran (transfer eden) bir enzimdir. Örneğin, aşağıdaki tip bir reaksiyonu katalizleyen enzim bir transferazdır.

A–X + B → A + B–X

Bu örnekte A, verici, B de alıcıdır. Verici moleküller genelde koenzimdir.

Adlandırma sistemiDüzenle

Transferazlar için özel adlar "verici:alıcı gruptransferaz" biçiminde oluşturulur. Ancak başka adlar bazen daha yaygın olabilir. Yaygın bilinen adlar genelde "alıcı gruptransferaz" veya "verici gruptransferaz" olarak oluşur. Örneğin, DNA metiltransferaz bir DNA alıcıya metil grubunun transferini katalizleyen bir enzimdir.

SınıflandırmaDüzenle

Transferazlar EC numara sınıflamasına göre "EC 2" olarak sınıflanırlar. Bu sisteme göre transferazlar 9 altsınıfa ayrılırlar:

KaynakçaDüzenle