Alkil, bir alkan molekülünden bir hidrojen atomunun koparılmasıyla türeyen ve genel formülü, CnH2n+1 olan tek değerli grup. Alkil grubu genellikle R ile gösterilir. Birer alkil olan metil (CH3-), etil (C2H5-) ve propil (CH3-CH2-CH2-) grupları birer alkan olan metan (CH4), etan (C2H6) ve propandan (C3H8) türemiştir.

Alkil grupların yapısını gösteren çeşitli görsel yapı formülleri. Burada maviyle işaretlenen iso-Butil grubu’dur.

Alkilleme değiştir

Petrol rafinasyonunda, alken (olefin) moleküllerine alkil gruplarının eklenmesi işlemidir. Gaz halindeki bir alkenler karşımının, alkil grupları veren gaz halindeki bir alkanla birleşerek yüksek oktanlı sıvı benzine dönüştüğü bir yoğunlaşma tepkimesi alkillemenin en mühim misallerindendir. Tepkime sırasında, küçük alkil grupları daha büyük moleküller teşekkül ettirecek biçimde birleşerek benzin gibi sıvı bir ürün verir.

Alkilleme, hidrokarbonların parçalandığı kraking işleminin tam tersidir.

Bazı alkil grupları değiştir

Bazı Alkil-grubların sistematik ve klasik isimler. Burada maviyle işaretlenen kısım Alkil-grubu .
X olarak işaretlenen kısım ise tek bağ yapmış kalıntılardır. Örneğim: halogenler, hidroksil grubları...
Yapısındaki
C-Atomu
Sistematik ismi Trivialname Kısaltması Yapıformülü Izomerleri
1 Metil Me   yok
2 Etil Et   yok
3 Propil    
4 Butil   3 izomer
5 Pentil Valeril   8 Isomere
6 Heksil Kapron birçok izmomer
7 Heptil Önanthil birçok izmomer
8 Oktill Capril birçok izmomer
9 Nonil- Pelargonil birçok izmomer
10 Dekil Kaprin birçok izmomer