Togan Arslan Dilmaçoğulları Beyliği'nin Türk beyiydi.

Babası Mehmet Bey'in 1104 yılında vefatından sonra Togan Arslan bey oldu.

Selçuklu hükümdarı Alp Arslan'ın 1071'de Malazgirt Muharebesi'nde Bizans ordusunu mağlup etmesinden sonra ve Anadolu'nun Selçuklu tarafından birleşmesinden önce Anadolu'da pek çok Türkmen beyliği kuruldu. Dilmaçoğulları Beyliği de bunlardan biriydi. Beylik, Selçukluların iktası olarak kurulmuştur. Başkenti Bitlis idi. Togan Arslan bu beyliğin ikinci beyidir.

Togan Arslan, 1111'de beyliğe komşu toprakları ele geçirdi. Beylik yarı bağımsız bir beylikti. Başlangıçta Ahlatşahların tebaası olmasına rağmen sonradan taraf değiştirerek İlgazi Bey' tabi oldu.[1] Togan Arslan, İlgazi Bey ile birlikte Haçlılara karşı askeri seferlere katıldı. Bunlardan en önemlisi 1119'da Roger de Salerno'nun hayatını kaybettiği Ager Sanguinis Muharebesi idi.[2]

Başkent Bitlis'i üç kez savunmak zorunda kaldı. 1124 yılında kuzeyden Ahlatşah beyi, 1133 yılında ise güneyden Hasankeyf Artuklu beyi Bitlis'i kuşattı. Togan Arslan her iki seferde de Bitlis'i başarıyla savundu. 1134 yılında bölgenin en güçlü komutanlarından Musullu İmadettin Zengi Bitlis'i ele geçirmeye çalıştı. Togan Arslan şehri kurtarmak için para ödedi.[2]

Togan Arslan 1137'de öldü.[1]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b Islamic Encyclopedia (Türkçe)
  2. ^ a b Prof. Yaşar Yücel-Prof Ali Sevim:Türkiye tarihi Cilt I, AKDTYKTTK Yayınları, 1991, pp 160