Tin

Tin, Türk mitolojisinde soyut bir varlık (spirit)