Three Dialogues

İlk olarak 1949 yılında edebiyat dergisi transition 'da yayımlanan Three Dialogues (Üç diyalog), Samuel Beckett ile Georges Duthuit arasında çağdaş sanatın doğası hakkında ve özellikle Pierre Tal-Coat, André Masson ve Bram van Velde'nin çalışmaları üzerine olan yazışmaların küçük bir bölümünü (3.000 sözcükten az) kapsar. Görünüşte söz edilen ressamların çalışmalarının ötesinde Beckett'in yaşamının özellikle yaratıcı ve dönüm noktası olan bir döneminde kendini ifadeyle ilgili mücadelesi hakkında çok değerli yorumları içerir. Tal-Coat'ın çalışmalarının nereye doğru çabalaması hakkındaki çok sık alıntılanmış olan aşağıdaki öneri buna bir örnektir:

"The expression that there is nothing to express, nothing with which to express, nothing from which to express, no power to express, no desire to express, together with the obligation to express." (İfade edecek hiçbir şey olmadığı, ifade edilecek hiçbir şey olmadığı, ifade ettirecek hiçbir şey olmadığı, ifade edecek güç olmadığı, ifade edecek istek olmadığı, ve bunlarla birlikte ifade etme yükümlülüğü olmadığının ifadesi)