Çağdaş sanat

pop art ve kavramsal sanat ile başlayan çağın sanatı

Çağdaş sanat, 20. yüzyılın ikinci yarısında veya 21. yüzyılda üretilen sanattır. Modern sanatın aksine üretim yöntemlerine ve akımlara göre incelenmesi güç; çevre ve toplum bilincinin ağır bastığı; ağırlıklı olarak küreselleşme, çevre, biyomühendislik, teknoloji, beden, göç, çok kültürlülük, kimlik siyaseti, kültürel bellek, kurumsal eleştiri gibi konularla ilgilenen; 1960'lı veya 1970'li yıllardan (başka bir deyişle modern sanatın veya Modernist dönemin bittiği kabul edilen zamandan sonra) günümüze kadar süregelen ve bir akım veya üslup benzeri birleştirici özellikleri olmadığından genel bir deyişle çağdaş olarak adlandırılan sanat biçimleridir.[1][2]

"Shibboleth", Doris Salcedo, 2007, Tate Modern

Geçmişi

değiştir

Bir dönem olarak çağdaş sanatın başlangıç tarihi konusunda farklı görüşler olsa da 1850'lerden 1945'e kadar süregelmiş olan modern sanatı takip ettiği kabul edilir. Bazı sanat tarihçileri bunu pop sanatının ortaya çıktığı 1960'lı yıllar ile başlatır.[3] Çağdaş sanat teriminin, modernden ayrı ve kendine özgü anlamı ile yayılmaya başlaması ise 1980'lerde oldu, bu kullanım 2000'lere gelindiğinde yaygınlaştı.[4]

Günümüzde tarihteki tüm sanat akımlarında çalışan sanatçılar olduğu gibi modern sanat akımlarına bağlı sanatçılar da vardır; bunlar genellikle çağdaş sanatçı olarak nitelendirilmezler. Bazen Modernizm sonrası sanat için postmodern sanat dense de Postmodernizm tarihsel bir dönemle ve estetik bir yaklaşımla ilgili olduğundan çağdaş olarak nitelendirilen tüm eserleri kapsamaz. Başka bir deyişle sanat için çağdaş, modernizmden sonra gelen ve şu an için postmodernizmi de içinde barındırıp bununla sınırlı kalmayan bir terimdir.

Türkiye'de, İngilizcedeki contemporary art teriminin karşılığı olarak çağdaş sanat terimine alternatif olarak, özellikle 1990’larda akademik eğitimle kendi bakışını koparan bir çağdaş sanat akımının ortaya çıkmasıyla güncel sanat terimi de kullanılmaya başlanmıştır.[5]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "What is contemporary art?". Rise Art (İngilizce). 30 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  2. ^ Cengiz, Dilem (22 Temmuz 2019). "Çağdaş Sanat Nedir?". Kutuda Sanat Var (İngilizce). 28 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  3. ^ "What is contemporary art?". Artsper. 12 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2023. 
  4. ^ Smith, Terry. "Contemporary Art". Oxford Bibliographies. 12 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  5. ^ Alpay, Yalın (20 Ekim 2021). "Ali Akay'la çağdaş sanat üzerine bir söyleşi". Politik Yol. 20 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2023.