The Liberator, 1831 yılında William Lloyd Garrison tarafından kurulan kölelik karşıtı bir gazeteydi. Garrison, The Liberator'ı 1 Ocak, 1831 tarihinden itibaren başlayarak en son yayınlandığı tarih olan 1 Ocak 1866'ya kadar 35 yıl boyunca haftalık olarak yayımlamıştır. Okurunun üçte ikisi Afro Amerikalılardan oluşan gazetenin 3.000'lik bir tirajı olmasına rağmen, ABD'de "her türlü köleliğin derhal ve tamamen kaldırılması"nın tavizsiz savunması yüzünden ülke çapında itibar kazandı. Garrison, gazetenin sesinin tonunu ve yaklaşımını ilk sayıda "Halkımıza" başlığı ile yayınlanan ünlü açık mektubunda belirtti.

The Liberator, çeşitli eyaletlerde sert kısıtlamalarla karşılaştı: örneğin, Güney Carolina'da gazeteyi dağıtanlar 1.500 $ cezaya (2005 ölçülerine göre $25,957.20) çarptırılıyordu.

The Liberator, Amerikan İç Savaşı'nın sonuna kadar otuz yıl yayımlanmayı sürdürdü. Garrison, 1865'in sonunda, 13. Ek Madde ile ABD'de kölelik kaldırılınca, bir veda yazısıyla gazetenin yayımına son verdi.