Tetrametilsilan (TMS)

Tetrametilsilan (TMS) Si(CH3)4 formüllü organosilikon bileşik. En basit tetraorganosilandır. Bütün silanlar gibi, TMS çerçevesi tetrahedraldir. TMS organometalik kimyada bir yapıtaşıdır fakat başka uygulama alanları mevcuttur.

Tetrametilsilan (TMS)
Tetramethylsilane 2D flat.svg
Tetramethylsilane molecule ball from xtal.png
Tetramethylsilane molecule spacefill from xtal.png
 YesY (bu nedir?)  (doğrula)
Belirtilmiş yerler dışında verilmiş olan veriler, Standart sıcaklık ve basınçtadır. (25 °C, 100 kPa)
Bilgi kutusu kaynakları

SenteziDeğiştir

TMS metil klorosilanların, SiClx(CH3)4−x, metil klorür ve silikondan oluşan üretim reaksiyonunun yan ürünüdür. Bu raksiyonun kullanışlı x = 1, 2, and 3 olduğu ürünlerdir.

NMR spektroskopisinde kullanımıDeğiştir

TNMR ‘ da kalibrasyon sıvısı olarak kullanılır. Oldukça uçucu olması tetrametilsilanı NMR’da kullanışlı yapar.