Organosilikon

Organosilikon bileşikleri, karbon-silisyum bağı ihtiva eden organik bileşiklerdir. Organosilikon kimyası bu bileşiklerin özelliklerini ve reaktivitelerini keşfeden bilim dalıdır. Organosilikon bileşikleri sıradan organik bileşiklere benzer şekilde renksiz, yanıcı, hidrofobik ve stabillerdir. İlk organosilisyum bileşiği olan tetraetilsilane, 1863 yılında Charles Friedel ve James Crafts tarafından dietilçinko ile tetraklorosilan reaksiyonu gerçekleştirilerek keşfedilmiştir. Bir Karbosilikon olmasına rağmen silisyum karbid bir inorganik bileşiktir.

Tüm Organosilikon bileşiklerinde bulunan karbon–silisyum bağı

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle