Matematiksel resim binlerce söz tasvir eder:Pisagor Teoremi.

Teorem, matematik ve mantıkta kanıtlanmış yani ispat edilmiş sav, önerme; kanıtsav. yükseklik

Dış bağlantılarDüzenle

  • Eric W.Weissteisn. Derin Teorem [1] Matematik Dünyası.
  • Reic W.Weissteisn. Teorem [2] Matematik Dünyası