Telofaz

Hem mitoz hem de mayoz bölünmede ökaryotik hücreler için bir hücre bölünmesinin son aşaması

Telofaz (Yunanca "τελος" (son) ve "φασις" (evre)), ökaryotik hücrelerde mitoz ve mayozun son evresi. Anafazdan sonra görülür. Bu evrede kromozomlar görülmezler. İğ iplikleriyle hücrenin alt ve üst kutbuna taşınan kromatitler önce kromozomlara, sonra kromatin ipliklere dönüşürler. İğ iplikleri kaybolur. Sentrozom oluşur. Çekirdek zarı materyalleri hapsederek yeniden oluşur. Çekirdek zarları ve çekirdekçikler ortaya çıkar. Telofaz sonucunda bir çekirdekli diploit hücreden iki çekirdekli diploit hücre oluşur.

Bir hücre telofaz esnasında hemen hemen sitokinezi tamamlar. Ok işaretiyle belirtilen sentrozom görünür durumdadır.

Golgi aygıtı bu evrede ve sitokinezde oldukça aktiftir.

Telofaz