Telofaz

Bir hücre telofaz esnasında hemen hemen sitokinez'i tamamlar. Ok işaretiyle belirtilen sentrozom görünür durumdadır.

Telofaz, (genel kullanım ismi telefaz) yunanca'da "τελος" (son) ve "φασις" (bölüm) anlamına gelir. Ökaryotik hücrelerde, hem mitoz hem de mayoz'da görülen bir bölümdür. Anafaz'dan sonra görülür. Bu evrede kromozomlar görülmezler. İğ iplikleriyle hücrenin alt ve üst kutbuna taşınan kromatitler önce kromozomlara, sonra kromatin ipliklere dönüşürler. İğ iplikleri kaybolur. Sentrozom oluşur. Çekirdek zarı materyalleri hapsederek yeniden oluşur. Çekirdek zarları ve çekirdekçikler ortaya çıkar. Telofaz sonucunda bir çekirdekli diploit hücreden iki çekirdekli diploit hücre oluşur. Mitozun son evresidir.

Golgi aygıtı bu evrede ve sitokinezde oldukça aktiftir.

Telofaz