Sentrozom

organel

Sentrozom, hayvanlarda hücre döngüsünün ilerlemesini düzenleyen zarsız bir organeldir. Sentriyol denilen, birbirine dik iki silindirik nesneden oluşur. Her sentriyol, birbirine koşut üç küçük borudan oluşmuş dokuz iplik içerir ve buna 9-3 modeli denir. Bu iplikler protein yapısında olup arası matriks ile doludur. Mikrotübüller silindirik biçimde dizilirler. Sitoskeletin üç temel maddesinde bir olan mikrotübülleri üretmekte ve yaymakta görevlidir.

Sitokinez
Tipik bir hayvan hücresinin yapı taşlarını (Organellerini) gösteren çizimi:
(1) Çekirdekçik
(2) Çekirdek
(3) Ribozomlar (küçük noktalar)
(4) Vezikül
(5) Granüllü endoplazmik retikulum (ER)
(6) Golgi Cisimciği
(7) Hücre iskeleti
(8) Granülsüz endoplazmik retikulum
(9) Mitokondriler
(10) Koful
(11) Sitoplazma
(12) Lizozom
(13) Sentrozomrinde ve sinir hücreleri hariç tüm hayvan hücrelerinde çekirdeğe yakın bir yerde bulunur. İlkel bitki hücrelerinde de bulunur. Yüksek yapılı bitki hücreleri, olgun alyuvar hücresi, sinir hücresi ve yumurta gibi hücrelerde bulunmaz.

Mayoz bölünmede İğ ipliklerinin oluşturulması, bölünme sırasında kromozomların ayrılması ve kutuplara taşınmasında görevlidir.