Taurica Kırım yarımadasının Romalılar ve Yunanlar tarafından kullanılan ismi ve Roma İmparatorluğu içinde bir eyalettir. Roma Kırım bölgesini M.Ö. 47 ve M.S. 340 arasında yönetti. Roma bölgeyi 340 yılı içinde kaybetti ve bölge Cermen kabilesi Gotların eline geçti. Roma ikiye ayrılınca, Bizans İmparatoru I. Justinianus Kırım'ı yeniden ele geçirdi. Roma, M.Ö. 1. yüzyılda Kırım yarımadasına (daha sonra Taurica olarak adlandırılır) hakim olmaya başladı. Nüfuz ettikleri ilk alan çoğunlukla Doğu Kırım ve batı Yunan şehri Chersonesos'taydı. İç kısım yalnızca nominal olarak Roma egemenliği altındaydı.

Eyaletin bilinmeyen bir kralının heykeli

Eski zamanlarda Kırım, "Chersonesus Taurica" olarak biliniyordu. Birçok Yunan sömürgeci Taurica'yı sömürge haline getirmişti ve en ünlü kolonileri Chersonesos'du. MÖ 114'te Bosporan krallığı, İskit kabilelerinin koruması olarak Pontus kralı Mithridates VI Eupator'un derebeyliğini kabul etti. Mithridates'in Romalı Pompey tarafından yenilmesinden sonra yaklaşık beş yüzyıl boyunca Kırım, Roma'nın hükümdarlığı altındaydı.

Romalı tanrıça Demeter resmi Kırım'da

Ana Roma yerleşimi, muhtemelen 60-65 civarında inşa edilmiş bir kale olan Charax'tı ve ana deniz Roma üssü Chersonesos'taydı.

Romalılar Taurica'ya vardıklarında, kamplarını kurdular ve Balaklava limanının kıyısına bir kale ve bir Jüpiter Dolichenus tapınağı inşa ettiler, daha sonra Symbolon Limen olarak adlandırıldılar.

67 yılında İmparator Nero, Kafkasya'dan şimdki Romanya-Moldova-Ukrayna'ya tekabül eden Karadeniz'in tüm kuzey kıyılarını fethetmek için bir askeri sefer hazırladı, ancak ölümü projeyi durdurdu. Bu nedenle muhtemelen Taurica'yı doğrudan Roma egemenliği altına aldı.

Taurica, MS 2. yüzyılda Roma liderliği altında, büyük buğday, giysi, şarap ve köle ticareti ile görece altın bir dönem yaşadı.

Roma bölgeyi Bosporan krallığına Romalı müvekkil krallar atayarak yönetmiştir. Bu bölgeyi yöneten krallar ve kraliçeler:

 • Pharnaces MÖ 64 - MÖ 47
 • Mithridates I MÖ 47 - MÖ 44
 • Asander MÖ 47, sonra MÖ 44 - MÖ 17
 • Scribonius MÖ 17 - MÖ 16
 • Dynamis
 • Polemon MÖ 16 - MÖ 8
 • Aspurgus 8 MÖ - 38 CE
 • Mithridates II 38 - 46 CE
 • Cotys I 46 - 63
 • Roma Eyaleti 63-68
 • Rhescuporis I 68 - 90
 • Sauromatlar I 90 - 123
 • Cotys II 123 - 132
 • Rhoemetalces 132 - 153
 • Eupator 153-174
 • Sauromates II 174 - 210/1
 • Rhescuporis II 210/1 - 227
 • Rhescuporis III 210/1 - 227
 • Cotys III 227-235
 • Sauromates III 229-232
 • Rhescuporis IV 233 - 235
 • Ininthimeus 235 - 240
 • Rhescuporis V 240 - 276
 • Pharsanzes 253 - 254
 • Synges 258 - 276
 • Teiranes 275 - 279
 • Sauromates IV 276
 • Theothorses 278-309
 • Rhescuporis VI 303 - 342
 • Rhadamsades 308 - 323

Kaynakça değiştir

[1]

[2]

[3]

 1. ^ "Ancient period - History - About Chersonesos, Sevastopol". www.chersonesos.org. 12 Ağustos 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2021. 
 2. ^ Migliorati, Guido (2003). Cassio Dione e l'impero romano da Nerva ad Antonino Pio: alla luce dei nuovi documenti (İtalyanca). Vita e Pensiero. ISBN 978-88-343-1065-6. 
 3. ^ "Symbolon Limen - Ancient period - Outlying areas - About Chersonesos". www.chersonesos.org. 20 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2021.