Taulantii Boyu


Taulantii (Yunanca: Ταυλάντιοι) Boyu; İliryalıları oluşturan boylardan biridir. Yunan mitolojisine göre Taulas (Yunanca: Tαύλας), Illyrius'un altı oğlundan biri ve Taulantii'ye ismini veren atasıdır. Taulantii Boyu; Adriyatik sahillerinde, Epidammus (bugünkü Dıraç) şehri yakınlarında yaşamıştır. Milattan önce 4. ve 3. yüzyıllarda İlirya tarihi açısından önemli bir rol oynayan bu boya 335-302 yılları arasında Glaucias hükmetmiştir. Taulantii kelimesi Arnavutça'daki dallëndyshe (tallandushe) sözcüğü ile bağlantılıdır ve 'yutmak' anlamına gelir.

Ayrıca bakınızDüzenle