Tartışma:Yunanlar

Vikiproje Yunanistan (B-sınıf, En-önem)
VikiProje simgesi Bu madde, Vikipedi'deki Yunanistan maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Yunanistan kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 B  Bu madde B-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
 En  Bu madde En-önemli olarak değerlendirilmiştir.
 
Vikiproje Kıbrıs (B-sınıf, En-önem)
VikiProje simgesi Bu madde, Vikipedi'deki Kıbrıs maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Kıbrıs kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 B  Bu madde B-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
 En  Bu madde En-önemli olarak değerlendirilmiştir.
 
Vikiproje Orta Doğu (B-sınıf, En-önem)
VikiProje simgesi Bu madde, Vikipedi'deki Orta Doğu maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Orta Doğu kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 B  Bu madde B-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
 En  Bu madde En-önemli olarak değerlendirilmiştir.
 

İskenderDüzenle

büyük iskender yunan değildir değistirin

Aslında büyük iskenderin yunan olmadığı konusunda haklısınız. Zira o zamanlarki Grek toplumu bugünkü Grek toplumundan çok farklıdır her bakımdan, eğer kastettiğiniz Makedon olmaksa ki öyle olmalı, Slav kökenli Makedonlar İskender'den çok çok sonraları Makedonya'ya göç etmişler ve Büyük İskender zamanındaki Makedonya ile sadece isim ortaklıkları var, başka hiçbirşey...--Orkestra 23:28, 31 Aralık 2008 (UTC)

Büyük İskender başlığı bile "Makedonyalı III. Aleksander"a yönlendirilirken, burada bir Yunan büyüğü olarak gösterilmesi çok saçma. Değiştirmesi gereklidir.

--- Cevap:

Hayır, Yunan (diğer adıyla Helen) asıllı III. Aleksandros'un Yunan büyüğü olarak belirtilmesi yanlış değildir çünkü kendisi günümüzdeki, başkenti Üsküp olan ve bir Avrupa ülkesi olan Makedonya ile etnik bakımdan, tarihi araştırmalar sonucu bilindiği kadarıyla, bir alakası yoktur. Evet, kendisi Makedonyalıdır ancak bu Makedonya, Makedonya (bölge) ardılı olarak günümüz Yunanistan'ın kuzey bölgelerinden biri olan (Bkz. Makedonya (Yunanistan)) Makedonya'dır. Bu tamamen bir isim benzerliğidir hatta diplomaside sorun çıkardığı gerekçesiyle, Yunanistan'ın başvurusu üzerine, ülke olan Makedonya, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti olarak resmî kaynaklarda anılmaktadır (Bkz. MEYC ve Dosyalar). Royalmesaj? 12:23, 27 Haziran 2011 (UTC)

Kişisel görüş (POV) zorlamasıDüzenle

Yunanlara Türkçede yaygın olarak Yunanlılar da dendiği o kadar açık bir gerçek ki bunu tartışmayacağım; isteyen ayrı bir başlık altında o konuda tartışma açar, katılacağımı da sanmıyorum. Ancak bu iki ismin ikisini birden kullanmak yerine birini ısrarla empoze etmeye çalışmak ve bu amaçla TDK'yı alet etmek iyiniyetli bir yaklaşım değildir. (x) "Yunan kelimesi yerine, bu tanımlama için Yunanlı kelimesini günümüzde kullanmak Türk Dil Kurumu ve Dil Derneği tarafından hazırlanan sözlüklere göre yanlıştır." cümlesi birkaç sorunu içinde barındırıyor. Birincisi bu sözlüklerin görüşü bizi bağlamaz. Zira Vikipedi devlet dairesi değildir. (TDK ile ilgili bazı yakın geçmişteki gelişmeleri araştırınız.) İkincisi bu sözlükler herhangi bir "yanlış"tan bahsetmiyor, yani kaynak kullanımı da hatalı. Üçüncüsü diyelim ki TDK veya bir başka kurumun/derneğin böyle bir görüşü olsun, o görüş maddenin uygun bir yerine o kurumun görüşü olarak yazılır, hele hele "günümüzde", "kesinlikle" gibi öznel öğelere başvurulmaz. (Günümüzde'nin öznelliğini anlayamayanlar için belirteyim: "Eskiden Yunanlı denebilirdi" denmek isteniyor herhalde.) Eğer parantez içinde belirttiğim varsayım doğru ise birçok maddemizde yerlerin, kişilerin, ulusların, başka kavramların "eski" adlarını da yazıyoruz. ("Yunanlı" eski değil, o ayrı, sadece varsayımsal bir ifade.) Bu yaklaşım sadece yanlış değil sorunlu. O nedenle ilgili kullanıcıları sağduyuya davet ediyorum. Ayrıca bütün bunların hiç kimse maddeyi Yunan başlığından Yunanlı başlığına taşımaya bile kalkışmamış iken yapılması ilginç. Öyle bir taşıma tartışmasını -ben başlatmam ama- görmek isterdim doğrusu. (x) Kendi görüşünü empoze etmeye çalışırken akademik bir kaynağı silen, TDK'nın -Vikipediyi bağlamayan- görüşünü "çarpıtarak" Vikipediye aktaran kullanıcıların "iyiniyet"ini sorguladığım için kusuruma bakılmaya. --E4024 (mesaj) 15:49, 7 Ocak 2015 (UTC)

YunanlarDüzenle

Dilimizin yapısı gereğince 'yunanlar' demek zor oluyor. Evde şu pratiği sesli bir biçimde yapabilirsiniz. Yunanlar ve Yunanlılar denildiğinde ilk kelime içerisinde ek ister istemez geliyor, ancak heceleyerek doğru bir biçimde yu-nan-lar denilebiliyor. Dil canlı bir yapı olduğu için bunu robotlaştırmak istenilen etkinin verilmesini eksik kılabiliyor ve bu sebepten 'Yunanlılar' anlatılması istenen ifadeyi doğru bir şekilde veriyor. Nutuk'tan bir alıntı yaparak katkıda bulunmak istiyorum.

Biliyorsunuz ki, Yunanlılar İzmir'e çıktıkları zaman orada On Yedinci Kolordu Komutanı olarak, karargâhıyla Nadir Paşa bulunuyordu. Kuvvet olarak, Yarbay Hurrem Bey komutasında 56'ncı Tümenin iki alayı vardı. Bu kuvvet özellikle, kolordu komutanının buyruğuyla, savaşa sokulmaksızın, onur kırıcı davranışlar altında, Yunanlılara teslim edilmiştir, Bu tümenin bir alayı (172'nci Alay) Ayvalık'ta bulunuyordu. Komutanı Yarbay Ali Bey idi.

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Savaş Cephelerinin Durumu, İzmir Yunan Cephesi.

Ԙobserve 16:45, 7 Ocak 2015 (UTC)

Şöyle bir durum var Yunanlılara, Yunanlar dediniz. O zaman Filipinler ülkesinde yaşayanlara ne denecek? Ԙobserve 06:32, 18 Ocak 2015 (UTC)

Yunanlar söylemesi zor bir tabir. Ama ne yazık ki TDK Yunanlılar kullanımını yanlış diye belirtmiş. Oysaki İsrailden - Endonezya'ya kadar bir çok dilede Yunanistan'nın adı sadece Yunan, bu yüzden "Yunanlı" doğru kabul edilmesi gereken bir yaklaşım.

Konuya Ekleme ve Yunanlar kelimesine itiraz!

"Yunanlar" diye bir kelime Türkçe'de yok, kullanılmıyor, ayrıca telafuz edilmesi de oldukça zor; Yunan ve Yunanlı Yunanistan'da yaşayan kimseyi tarif eder( bakınız TDK), aynı zamanda ulusu(Türkçe'de etimolojik bakımından bir milleti değil bir yerde yaşayan bir halkı tanımlar). Bunlar kelimenin tekil halidirler; her ikisinin de çoğul hali "Yunanlılar"dır. Peki niye "Fransız" "Fransızlar", "Alman" "Almanlar", "İngiliz" "İngilizler" oluyor da "Yunan" "Yunanlar" olmuyor; "Yunanlılar" oluyor. Sebebi esasında çok basit: "Yunan" kelimesi " İyon/İyonya" kelimesinden türetilmiş bir kelimedir; "Yunan" ve "Yunanlı" "İyonyalı"dan, "Yunanlılar" kelimesi ise "İyonyalılar" kelimesinden türemiştir, "İyonlar" diye söylenebilecek bir millet geçmişte ve şu anda maalesef yok; ama yer olarak var. Olsa olsa "İyonyalılar" olur, onunda karşılığı zaten "Yunanlılar"dır. O yerin insanları, o yerden anlamında kullanılan tıpkı "Danimarkalı"'nın "Danimarkalılar", "Norveçli"nin "Norveçliler"inde olduğu gibi. Dikkat ederseniz "Danimarkalılar", "Norveçliler" ve "İsveçliler" aslında aynı millet ama farklı uluslar ve ulusal devletler(Ulus ile millet aynı şeyler değildirler). Çoğu zaman aynı milletin başka yerlerde veya bir yerde birçok milletten oluşmuş ulusların adlandırılmasında bu üslup Türkçe'de kullanılır.

Avrupalılar, Yunanlılara Latince'de Antik Yunanlı anlamına gelen "Greek(ing.)/Grec(Fr.)"; Yunanistanlılar ve başka yerlerde yaşasalar da aynı soydan gelenler kendilerine millet olarak "Helen/Elen", Yunanistan dışında yaşayıp  bulundukları yerlere Yunanistan'dan göçmemiş olanlar ise kendilerine ulus olarak geçmişte ve kısmen şimdi bile "Romalı" anlamında "Rommi", biz ise "Rum" deriz. Bizim için geçmişte de şu anda da Yunanlılar İyon denizi civarında(Mora Yarımadası) yaşayan Rumlar'dır( O zaman için aynı millet hem Yunanistan'da hem de Osmanlı'nın tebaası olarak, hem de büyük bir olasılıkla da Yunanistan'dan daha çok nüfus olarak Osmanlı imparatorluğunda vardı; ayrıca Osmanlı'da milliyetçilik kavramları geç olgunlaştığı için aynı dine ve aynı dile sahip bu insanlar aynı millet olarak kabul ediliyordu). Avrupalılar gibi niye "Greek/Grec/Grek" kelimesini kullanmamışız diye sorarsanız, herhalde ya o kelime kitaplar dışında aşağı yukarı 1000 senedir bir millet için kullanılmadığı/unutulduğu veya sadece İyonyalılara için o eski antik medeniyeti yakıştıramadığımızdandır. İyonyalı bu insanlar nasıl hem "Antik Grek/Yunan", hem de o medeniyeti fiili olarak yıkan bir Romalı, daha sonra da evrildikleri hıristiyan inancı yüzünden "Antik Grek/Yunan"ın en son kırıntısı olan Atina'da ki Socrates okulunu da kapatıp o medeniyetin felsefi anlamında tabutuna en son çiviyi çakanlar, başka milletler tarafından o milletin varisi olarak kabul edilip ve dahası ettirilmeye çalışılıyor, birde bu halleri(200 sene önceki ve günümüzdeki) ile yani; yani konuyu bilenler için buram buram oksimoronizm kokuyor.


KISACA "YUNANLAR" DİYE BİR KELİME TÜRKÇE'DE YOK! Bakınız TDK. Ben aradım bulamadım. Ayrıca araştırmama rağmen TDK'da "Yunanlılar" kelimesinin yanlış olarak kullanıldığı ifadesini de(halk ağzı vs. diye) bulamadım; hatta "Yunanlar" ifadesini TDK'da göremedim bile. Bilen referans linkini atabilirse çok iyi olur.

Wikipedia'da, "Greek/Grec" kelimesinin karşılığı olarak Yunan alındığı için çoğulu olarak "Yunanlar"(Müslüman Yunanlar; İtalya'daki Yunanlar gibi) gibi şeklen doğru görünen aslında hatalı kelime ve kavramlar kullanıldığını düşünüyorum. Aslında burada "Yunan" kelimesinin çoğulu olarak "Yunanlar" kelimesi yerine Türkçe de bu milleti daha da açıkça nitelendiren "Helenler/Elenler" veya "Rumlar"(gerçi millet olarak kullanılması tartışmalı ama) gibi kelimelerin kullanılması daha doğru idi.


Ayrıca Türkçe yazılmış bu sayfada "referanslar"da, değil TDK'nın, "Yunanlar" kelimesi ile ilgili  Türkçe veya Türkiye çıkışlı bir resmi veya kabul görür akademik bir referansın olmaması da çok garip!?

[48] -> TDK'ya atıf yapılan linkin yönlendirildiği TDK sayfası(https://sozluk.gov.tr/%7CTDK,) boş bir sayfa!
[49] -> Bir lisenin mezunları sitesinde yayınlanmış, Bir akademisyenin konu hakkındaki görüş ve yorumlarını içeren bir yazı. Kaldı ki bu yazıda da "Yunanlar" değil "Yunanlılar" tezinin daha doğru olduğu benim yazdığıma benzer savlar ileri sürülerek belirtilmiştir. Konu ile ilgili referans olarak bahsedilen TDK nın sayfası şu anda boştur. "Yunanlı" kelimesi TDK sayfasında 01.10.2022 tarihi itibariyle bulunabilir ve iddia edilen hiçbir menfi yazıda içermemektedir

Lütfen yukarıda yazdığım mantıki ve fiili kıstaslara göre sayfayı değiştirin. Orfenegro (mesaj) 05.47, 1 Ekim 2022 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

SoyadlarıDüzenle

Maddenin ilk bölüm başlığının "soyadları" olması size de tuhaf geliyor mu? Ben çok yadırgadım. Bir halkı anlatırken önce geçmişi, dili, dini, kültürü vb ele alınmalı diye düşünüyorum. Ya siz? Bu maddeyi geliştirmek gerek, Yunanlılar bizim (Türkçe VP olarak) komşumuz. --E4024 (mesaj) 16:54, 7 Ocak 2015 (UTC)

PalikaryaDüzenle

Modern manada Yunanlar dendikten sonra Yunanistanlilar bence olmamis, simdiye kadar Yunanistan asilli Türkler icin bile Yunanistanli Türkler gibi bi niteleme mevcut degilken (Bati Trakya derler). Akademik sahada, Helenler veyahut Grekler diye gecmekte. Palikarya ise ayni Cingenelere Sopar denmesi gibi, ilk cümlede bahsedilmesi hos olmaz. Sopar ve palikarya delikanli erkek demektir, hatta Yunan Damad seri filminde damadi begenmiyen dede Palikaryadan dost olmaz derdi. Mesela Kürdlere de Kirolar (oglan cocuk) tabiri dogru olmaz. Tavsiyem Yunanlilar dendikten sonra (Yunanca: Έλληνες Ellines) diye Yunanlardaki seklinin verilmesi okurun daha cok faydalanmasidir. Tesekkürler Anton.aldemir (mesaj) 17:46, 1 Ağustos 2015 (UTC)

romanın bölünmesiDüzenle

romanın ikiye bölünmesi temelde yönetimsel sıkıntılardan ve yönetilecek toprakların çok geniş olmasından kalıcı tetrarşiye gidilmesinden kaynaklanır batı romanın yıkılışı ise barbar istilası ile bağıntılıdır giriş paragrafında gördüğüm bu hususlara anti tezi olmayan varsa değiştireceğim

Yunanlar -> Doğru olarak empoze edilmeye çalışılan bir YANLIŞ!Düzenle

Yunanlar kelimesine itiraz!

"Yunanlar" diye bir kelime Türkçe'de yok, kullanılmıyor, ayrıca telafuz edilmesi de oldukça zor; Yunan ve Yunanlı Yunanistan'da yaşayan kimseyi tarif eder( bakınız TDK), aynı zamanda ulusu(Türkçe'de etimolojik bakımından bir milleti değil bir yerde yaşayan bir halkı tanımlar). Bunlar kelimenin tekil halidirler; her ikisinin de çoğul hali "Yunanlılar"dır. Peki niye "Fransız" "Fransızlar", "Alman" "Almanlar", "İngiliz" "İngilizler" oluyor da "Yunan" "Yunanlar" olmuyor; "Yunanlılar" oluyor. Sebebi esasında çok basit: "Yunan" kelimesi " İyon/İyonya" kelimesinden türetilmiş bir kelimedir; "Yunan" ve "Yunanlı" "İyonyalı"dan, "Yunanlılar" kelimesi ise "İyonyalılar" kelimesinden türemiştir, "İyonlar" diye söylenebilecek bir millet geçmişte ve şu anda maalesef yok; ama yer olarak var. Olsa olsa "İyonyalılar" olur, onunda karşılığı zaten "Yunanlılar"dır. O yerin insanları, o yerden anlamında kullanılan tıpkı "Danimarkalı"'nın "Danimarkalılar", "Norveçli"nin "Norveçliler"inde olduğu gibi. Dikkat ederseniz "Danimarkalılar", "Norveçliler" ve "İsveçliler" aslında aynı millet ama farklı uluslar ve ulusal devletler(Ulus ile millet aynı şeyler değildirler). Çoğu zaman aynı milletin başka yerlerde veya bir yerde birçok milletten oluşmuş ulusların adlandırılmasında bu üslup Türkçe'de kullanılır.

Avrupalılar, Yunanlılara Latince'de Antik Yunanlı anlamına gelen "Greek(ing.)/Grec(Fr.)"; Yunanistanlılar ve başka yerlerde yaşasalar da aynı soydan gelenler kendilerine millet olarak "Helen/Elen", Yunanistan dışında yaşayıp  bulundukları yerlere Yunanistan'dan göçmemiş olanlar ise kendilerine ulus olarak geçmişte ve kısmen şimdi bile "Romalı" anlamında "Rommi", biz ise "Rum" deriz. Bizim için geçmişte de şu anda da Yunanlılar İyon denizi civarında(Mora Yarımadası) yaşayan Rumlar'dır( O zaman için aynı millet hem Yunanistan'da hem de Osmanlı'nın tebaası olarak, hem de büyük bir olasılıkla da Yunanistan'dan daha çok nüfus olarak Osmanlı imparatorluğunda vardı; ayrıca Osmanlı'da milliyetçilik kavramları geç olgunlaştığı için aynı dine ve aynı dile sahip bu insanlar aynı millet olarak kabul ediliyordu). Avrupalılar gibi niye "Greek/Grec/Grek" kelimesini kullanmamışız diye sorarsanız, herhalde ya o kelime kitaplar dışında aşağı yukarı 1000 senedir bir millet için kullanılmadığı/unutulduğu veya sadece İyonyalılara için o eski antik medeniyeti yakıştıramadığımızdandır. İyonyalı bu insanlar nasıl hem "Antik Grek/Yunan", hem de o medeniyeti fiili olarak yıkan bir Romalı, daha sonra da evrildikleri hıristiyan inancı yüzünden "Antik Grek/Yunan"ın en son kırıntısı olan Atina'da ki Socrates okulunu da kapatıp o medeniyetin felsefi anlamında tabutuna en son çiviyi çakanlar, başka milletler tarafından o milletin varisi olarak kabul edilip ve dahası ettirilmeye çalışılıyor, birde bu halleri(200 sene önceki ve günümüzdeki) ile yani; yani konuyu bilenler için buram buram oksimoronizm kokuyor.


KISACA "YUNANLAR" DİYE BİR KELİME TÜRKÇE'DE YOK! Bakınız TDK. Ben aradım bulamadım. Ayrıca araştırmama rağmen TDK'da "Yunanlılar" kelimesinin yanlış olarak kullanıldığı ifadesini de(halk ağzı vs. diye) bulamadım; hatta "Yunanlar" ifadesini TDK'da göremedim bile. Bilen referans linkini atabilirse çok iyi olur.

Wikipedia'da, "Greek/Grec" kelimesinin karşılığı olarak Yunan alındığı için çoğulu olarak "Yunanlar"(Müslüman Yunanlar; İtalya'daki Yunanlar gibi) gibi şeklen doğru görünen aslında hatalı kelime ve kavramlar kullanıldığını düşünüyorum. Aslında burada "Yunan" kelimesinin çoğulu olarak "Yunanlar" kelimesi yerine Türkçe de bu milleti daha da açıkça nitelendiren "Helenler/Elenler" veya "Rumlar"(gerçi millet olarak kullanılması tartışmalı ama) gibi kelimelerin kullanılması daha doğru idi.


Ayrıca Türkçe yazılmış bu sayfada "referanslar"da, değil TDK'nın, "Yunanlar" kelimesi ile ilgili  Türkçe veya Türkiye çıkışlı bir resmi veya kabul görür akademik bir referansın olmaması da çok garip!?

[48] -> TDK'ya atıf yapılan linkin yönlendirildiği TDK sayfası(https://sozluk.gov.tr/%7CTDK,) boş bir sayfa!
[49] -> Bir lisenin mezunları sitesinde yayınlanmış, Bir akademisyenin konu hakkındaki görüş ve yorumlarını içeren bir yazı. Kaldı ki bu yazıda da "Yunanlar" değil "Yunanlılar" tezinin daha doğru olduğu benim yazdığıma benzer savlar ileri sürülerek belirtilmiştir. Konu ile ilgili referans olarak bahsedilen TDK nın sayfası şu anda boştur. "Yunanlı" kelimesi TDK sayfasında 01.10.2022 tarihi itibariyle bulunabilir ve iddia edilen hiçbir menfi yazıda içermemektedir


Lütfen yukarıda yazdığım mantıki ve fiili kıstaslara göre sayfayı değiştirin. Orfenegro (mesaj) 05.49, 1 Ekim 2022 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

"Yunanlar" sayfasına geri dön.