Tartışma:Siyahiler

Konu ekle
Aktif tartışmalar
Vikiproje Afrika (Başlangıç-sınıf, Çok-önem)
VikiProje simgesi Bu madde, Vikipedi'deki Afrika maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Afrika kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz. İş birliğine katılarak da projeye katkıda bulunabilirsiniz.
 Başlangıç  Bu madde Başlangıç-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
 Çok  Bu madde Çok-önemli olarak değerlendirilmiştir.
 

ZenciDüzenle

Başlık Zenciler adıyla açılmış, sonradan açıklanmayan bir sebeple Siyahiler adına taşınmış. Türkçede ten rengi siyah olanlar için kullanılan ana kelime zencidir. Günlük kullanımda daha yaygındır, TDK da siyahi'yi zenci'ye yönlendirip ana tanımı zenci'de yapıyor. Sanıyorum bir dönem popüler olan "zenci ırkçı bir kelimedir, siyahi'yi kullanalım" salgının bir sonucu olarak taşınmış. Zenci nigger'ın karşılığı değildir, Türkçede nigger'ın karşılığı bir kelime yoktur, zenci aşağılayıcı bir anlam içermez. Başlığın Zenciler'e geri taşınmasını öneriyorum.--Orwellianist (mesaj) 18:16, 12 Ekim 2015 (UTC)

« Irk »Düzenle

Merhaba,

Öncelikle vurgulanmalı ki, üzerinde daha fazla, ama özellikle hassiyetle çalışılması gereken sözkonusu yazının tek sorunu, kaynağı belirtilmemiş maddeler içermesi değil, aksine, konuya dönük bulanık bir bakış açısına sahip olmasıdır. Yazıda, bilinçli ya da değil, « ırk » sözcüğünün, « ırklar »ın varlığını tartışmaksızın kabul eden bir üslupla 15 kez kullanılmış olması, düşündürücüdür. Keza, pek de açık olmayan giriş cümlesi yazıya, « ırklar »ın varlığına inanan, bilimdışı bir karakter vermekle yetinmiyor, dahası, her nedense, antropolojinin her zaman iyi niyetli ve dürüst olduğunu varsayarak, « ırklar »ın birlikte olma olasılığını da gözardı etme gereği duyuyor : « Siyahi , antropolojide insanların ayrıldığı ırklardan biri. » Ne var ki, güncellenmiş, görece objektif bilim, « ırk »ın var olmadığını, insanın, yüzde dört oranında Neandertal geni taşıyan Homo sapiens'den başka bir şey olmadığını, ya da herkesin aslında sedece Afrika kökenli olduğunu, artık tartışmıyor bile (yazik ki, bu olgu, burada da tartışılmıyor). Böylece, eğer bu bir anlam ifade edecekse, örneğin Avrupa'da, ırkçı olmayanlar, 90 yıllardan bu yana, « ırk » kelimesini insanlar için kullanmıyorlar. Bu bağlamda, bu kelimenin bir kişinin dağarcığında yer alması, onu kullanması, o kişi kendini ırkçılık karşıtı olarak görse bile, ırkçı bir argumanı desteklemesi bakımından, ırkçı bir tutumdur. Bu noktada, içeriğinde, gerçeçleştirilmesi çok zor bir tür tarafsızlığı bir ilke olarak gören, çok dilli, dolayısı ile enternasyonal, ama, politik, pragmatik bir düşüncenin ürünü olan « ırk » sözcüğünü pek çok Türkçe sayfasında, temeli olan bir gerçekmiş gibi kullanan bir ansiklopedinin sözkonusu olduğunu vurgulamak zorunda kalmak, sanırım, her durumda kaygı vericidir.

Yazı, sübjektif, kanıtlanamayacak, buna rağmen kesin ifadeler içeren şu cumleyle devam ediyor : « ...zenci kelimesi Türkçede hiçbir zaman "köle" anlamında kullanılmadığı için hakaret anlamı taşımaz. » Bu açıklamaya göre, anlaşılmaz bir biçimde, köle sözcüğü hakaret anlamı taşırken, « Bununla birlikte siyaseten doğruluk adına zaman zaman kullanımından kaçınılır. » cumlesi, « zenci » sözcüğü hakkında açık olmayan, tersine, bulanık bir anlam sunuyor. Oysa, köle sözcüğü bireyi, içine sokulduğu sosysal statüsüyle tanımlarken, « zenci » (veya « siyahi ») sözcüğü onu, kişiliği ile hiç bir bağı bulunmayan görünüşüyle tanımlamayı amaçlar-aşağı yukarı, sözkonusu yazıya kaynak oluşturan bakış açısı gibi. Bir kişiyi rencide edecek olanın, onun bir köle olarak adlandırılması değil, basitçe söylemek gerekirse, kölelik etmeye zorlanmış olmasıdır, demek, sanırım, yeni bir sey söylemiş olmak sayılmaz. Karşılığı sadece « siyahi » de olsa, bir insanı veya bir topluluğu tanımlamaktan çok uzak « zenci » kelimesinin Türkçede köle anlamında kullanılmamasi onun hakaret, asağılama, küçümseme ya da ayrımcılık vurgusu yapmadığı anlamına gelmez. Gerçek şu ki, herhangi bir sözcük, kendini aşan bir kullanım alışkanlığının olası sunuçlarından biri olarak, birilerini ötekileştirmeye dönük bir amaca dönüşebilir. Ve daha da kötüsü, hiç kimse, bu türden bir amacın dışında kalamaz. Örneğin, özürlü birini, özrü ile adlandırmanın onu, özrüne ya da « siyahi » olmayan, « beyazi » birini ten rengiyle adlandırmanın, kişiyi bir renge indirgemek olması veya bu gezegenin filanca sakinlerinin ten renginden bahsederken, konuyu, varolmayan, varolsa bile bir aydın için bir anlam ifade etmeyen, farklı « ırklar »a indirgemek gibi ; herhangi bir sınır bulunamaz, liste, sonsuz olabilir. Temelde, indirgemecilikten başka bir şey olmayan ırkçılık, ırçılığın hallerinden yalnızca biridir ve malesef, bilinen bir tek yüzü yoktur.

« Irk » sözcüğünün kullanımı, dilsel, kaçınılmaz bir zorunluluk değil, olgulara yüzeysel yaklaşım alışkanlının doğal sonuçlarından yalnızca biridir. Daha da önemlisi, bu özensizlik, bilgiyi, bir mal olmaktan kurtarıp insanlığa ait kılmayı amaçlayan bir yayıncılık kültürü ortamında ciddi kaygılara neden olabilir. Bu nedenle, olasılıkla, yeşil çayırlarla kaplı, çeşme sularının amaçsızca akıp gittiği kırlardan uzaklaşıp, daha ziyade bilginin yoğun olarak aktığı şehirlere doğru yola çıkmak, fena bir fikir olmayacaktır. Bağışlarla ayakta kalmaya çalıssa da, gönüllülerden oluşsa da, yapacak çok işi olsa da, yayın dünyasının görece en kolay güncellenebilen ansiklopedisi, bilgi kadar, belki daha da önemlisi, bir kültür köprüsü de olarak, başta kendine bakışı olmak üzere, bildiğini sandığı her şeyi sorgulamayı amaçlar listesinin en üstüne yerleştirmelidir ; elbette, eğer o ansiklopedi bilginin kendisini, onun soğuk, cansız bir envanteri olarak görmüyorsa. Esenlikle, --Canudo (mesaj) 11:15, 8 Aralık 2015 (UTC)

büyük mü küçük müDüzenle

Siyahi ve Zenci kelimelerinin büyük yazılması gerekmez mi? Bu kişiler özellikle Batı dünyasında bir sosyokültürel ve etnik bir grup, aynı zamanda da bir "ırk". "Millet, ırk kavim, boy, oymak, din, mezhep isimleri ve bunlara mensup olanlara verilen isimler" büyük yazılmalıdır denmiş bazı kaynaklarda. Yine de yaygın kullanımı küçük ise kalabilir. -Gogolplex (mesaj) 13.41, 23 Haziran 2020 (UTC)

"Siyahiler" sayfasına geri dön.